DEN RØDGRØNNE REGJERINGEN har vunnet
stortingsvalget i 2009. Dermed holder
regjeringen Jens Stoltenberg fram med å
styre landet. Statsminister Stoltenberg kan
fortsette å legge lokk på den mest
omfattende landssviksak som dette landet
har hatt etter krigen, og som jeg delvis
har fortalt om her i artiklene. I det
minste kan Stoltenberg minske skadefølgene
for seg selv og sin politiske familie.
Ingen regjeringskoalisjon i verden har noen
gang festet den hvite lappen på brystet til
noen av sine medlemmer. Dette vil neppe
skje her heller.
Selv om landssviket skulle
være aldri så stort. Blant dem som har
styrt landet etter krigen.

Å kneble politi og påtalemyndighet inntil
valget var over, forhindret at velgerne
sprengte Arbeiderpartiet og Sosialistisk
Venstreparti i filler og kastet sosialismen
på skraphaugen også her til lands. Tjue år
etter Berlinmurens fall.  Denne slue
fremgangsmåten brakte til og med seier og
nytt flertall i Stortinget. Redelig overfor
det norske folk er det ikke. Men politikk
er ikke redelig. I hvert fall ikke i
Arbeiderpartiet. Hvor Moskva i det skjulte
har styrt bak kulissene med klassisk
intrigespill og maskerte og åpne drap i
alle år. Noe jeg har avslørt på denne
hjemmesiden siden valget i 2005.

Hva jeg har brakt for dagen, har hatt den
følge at statsminister Jens Stoltenberg
ikke èn gang er blitt invitert til
offisielt besøk i Det Hvite Hus. Ikke en
eneste gang. På fire år. En så klar
avvisning er aldri en norsk statsminister
blitt utsatt for. Fra en sittende
amerikansk president.

For Russland er imidlertid Norge det nære
utland. I mai reiste Jens Stoltenberg ens
ærend til Moskva. Hvor både president
Dmitry Medvedev og statsminister Vladimir
Putin tok imot ham. Hvilke instrukser han i
realiteten fikk der i form av trusler, vet
ikke jeg. Men jeg fikk i hvert fall med meg
en åpenbar følge av dette toppmøtet:

Sjefen for det norske sikkerhetspolitiet
varslet uventet at han kom til å gå av i
oktober. PST-sjef Jørn Holme ble deretter
utnevnt til riksantikvar i juni. Holme har
kanskje noe som denne regjeringen mangler:
Personlig integritet. Men denne mangelen på
integritet hos regjeringen reddet jo
valgseieren i natt. Ingen tvil om det.

I Norge falt ingen murer høsten 1989. Denne
valgseieren bekrefter bare dette faktum nok
en gang. Vi er tjue år på overtid.

(Publisert 15. september 2009)
Norulv Øvrebotten
www.oevrebotten.com
Creative thinking: The power to
connect the seemingly unconnected.
"Få mennesker har skadet USAs
nasjonale interesser mer enn
nordmannen Jens Christian Hauge.
Han skapte om hele sitt eget land
til å spionere mot USA og for  
Sovjetunionen. Samtidig klarte han
å lure USA trill rundt til å tro
at forholdet var motsatt. Med den
følge at USA finansierte mye av
denne etterretningsoperasjonen mot
seg selv"
HAUGES HØYRE HÅND: Advokat Johan
Fredrik. Remmen var Jens Christian Hauges
høyre hånd i politiske operasjoner her i landet
etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991.
Remmen var opplært i bruken av de mest
avanserte kommunistiske
manipulasjonsmetodene. Jeg kartla etter hvert
disse teknikkene i detalj. Gjennom systematisk
og forsettlig bedrag, maskert som jus, var
advokat Johan Fredrik Remmen i stand til å
lure andre jurister trill rundt til å handle og
beslutte på falskt grunnlag. Mange av de
lettlurte juristene trodde til og med at bedraget
hans var særskilt skarpskodd og god jus. Noe
som også forteller atskillig om kvaliteten på
den norske juriststand. I virkeligheten er det
utelukkende rent bedrag. Jusen er bare
maskerada.

Indirekte bedrag var karakteristisk for Hauge &
Co. Å benytte tredjemann til å ramme
andremann, er den foretrukne
arbeidsmetoden. Å lure statens maktapparat,
politi og domstoler, til å handle og beslutte på
falskt grunnlag, var en kommunistisk
spesialitet. At uskyldige skulle bli sittende i
fengsel for drap om så er, betyr ingenting.
Dette styrker bare maskeradaen, og en slik
følge kan være et mål i seg selv. Det virkelige
saksforholdet blir stadig grundigere skjult
desto flere som handler på de falske
premissene.

Kjernen i advokat Remmens saksbehandling er
at han gjør absolutt alle entydige forhold
tvetydige. Ethvert positivt forhold som han
legger til grunn, gir han en samtidig negasjon.
Så instruerer og narrer han mennesker i
omgivelsene til det mennesket som er målet
for den politiske operasjonen, til å handle og
beslutte på forutsetninger av den
underliggende negasjonen.

Dette innebærer ganske enkelt at skal
Remmen saksbehandle en stol, sier han som
sant er at dette er en stol. Men han narrer
samtidig andre til å handle på forutsetningen
om at stolen ikke finnes. Han skaper villfarelse
hele tiden ved å krysse mellom usant og sant i
dobbeltforholdet. Som han har skapt av et
forhold som i virkeligheten er positivt og
entydig. Dette entydige forholdet har Remmen
imidlertid fragmentert i saksbehandlingen til
en tvetydighet. Som han legger til grunn.
Stolen er blitt til både en ikke-stol og en stol til
samme tid. For til slutt å bare være ikke til.
Som stol. Han har gradvis hevdet en falsk
konklusjon for å bevise en like falsk
forutsetning.

For den kumulative virkningen av at stadig
flere etter hvert på tidslinjen narres til å
handle på forutsetninger av forholdets
negasjon, er at stolen stadig blir mer borte i
sinnene deres. Særlig hvis Remmen  etter en
stund finner fram en annen lik stol som han
ber dem sitte på. Da er den første stolen
bedratt for godt. Tryllet bort.

Abrakadabra.

Johan Fredrik Remmen er en gjennomført
spiller i det som Gestapo kalte "Spillet i den
negative sektor". Denne teknikken kopierte
nazistene i Tyskland fra kommunistene i
Sovjetunionen. Som hadde særlig stor
suksess  i 1920-årene for første gang med
denne fremgangsmåten. Så gode til å
videreutvikle dette spillet som kommunistene
ble nazistene aldri. De hadde ikke så lang tid
på seg.  

I mitt tilfelle lurte Johan Fredrik Remmen og
Jens Christian Hauge absolutt alle mennesker
og myndigheter trill rundt med disse
konspirasjonsteknikkene. I år etter år. Særlig
andre jurister var lette å lure.

Ethvert sant forhold skjuler en underliggende
usannhet hos advokat Johan Fredrik Remmen.
Enhver venn skjuler en fiende. Som følge av
fremgangsmåten. Han kan slik skape en
rettsstat om til et vrengebilde. Snu den på
hodet.

Negative kontakter (eller nyttige idioter) kalles
dem som blir narret til å begå svik mot en
tredjepart. Disse negative kontaktene blir
imidlertid stadig mer positive kontakter for
negative spillere som Remmen. Etter hvert
som de senere handler for å skjule følgene av
svik og andre feil som de er narret til å gjøre
før. Den konspiratoriske teknikken har til følge
at mennesker som blir narret til å medvirke i
operasjonene, går fra å handle uaktsomt til å
handle forsettlig. For å skjule hva de har gjort
før.

Ingen medvirkende har til slutt noe å vinne på
å fortelle hva de er lurt til å gjøre. Bare noe å
tape. De er fortapt i edderkoppens nett.
Organisasjonen i seg selv er blitt forbryterens
beste forsvar. Dette fenomenet går for øvrig
igjen i alle byer og land som mafiaen har
kontroll over.

Det er slik Norge har vært styrt. I virkeligheten.
Norsk politisk historie på toppnivå er stort sett
en følge av dette kommunistiske narrespillet i
en eller annen form. Organisasjonen Norge er
derfor også den politiske forbrytelsens beste
forsvar. Det negative spillets jernlov gjelder på
alle plan i menneskers liv. Fra mikro til makro.
Når det først spilles.
"Truth that is suppressed by friends is
the readiest weapon of the enemy"

B.K.Whitney
i sin tiltredelsestale da han ble innsatt som
USAs ambassadør til Norge
20. oktober 2005
I villniset av speil

Sannheten om Jens Chr. Hauge og
Arbeiderpartiet

Norge - Stalins juridiske konstruksjon

Johan Fredrik Remmen - Hauges
ektefødte barn

Spillet mot meg 1

Spillet mot meg 2
Presentasjon

Navn: Norulv Øvrebotten
Alder:
60 (2015)
Bosted: Førde
Status: Pensjonist
Bakgrunn: Journalist, sjefredaktør,
næringslivsleder og forsvarspolitiker.
Programsekretær i NRK-Dagsnytt og NRKs
utenriksavdeling 1979-86, redaktør i
Firdaposten 1986-90, politisk rådgiver
for forsvarsminister Johan Jørgen Holst,
Forsvarsdepartementet, 1986-88.
Sjefredaktør og adm.dir. i Rogalands
Avis fra 1990. Ble fiktivt borte fra
denne stillingen flere ganger i 1996 og
1997. Leder for og medlem av en rekke
offentlige utvalg innen Forsvaret på
1980 og 90-tallet. Bildet til høyre
viser
Johan Jørgen Holst og Norulv
Øvrebotten sammen i 1987.

___________________________________
____
"Et blikk over
skulderen"
Publisert 24. mars
2008
______________________________________________________________________________


"Izvestija"

I mars 2008 skrev jeg artikkelen "Et blikk over
skulderen".

En russisktalende kvinne på vel førti år som jeg traff
året før i Tyrkia, og som jeg nesten helt hadde glemt,
dukket plutselig opp på pc-skjermen her i Førde. Dette
skjedde noen dager etter at jeg hadde publisert denne
artikkelen. Som igjen plasserte Norge på rett plass i den
kalde krigen. Artikkelen gjorde klart hvor mye skade som
Norge har påført USAs nasjonale sikkerhet opp gjennom
årene.

Hun viste i noen sekunder bildet av seg. Så jeg skulle
kjenne henne igjen. Deretter fortalte kvinnen at hun
arbeidet som journalist i "Izvestija".("Etterretninger"
på russisk.) Hun hadde nettopp levert en artikkel til
sjefen sin, sa hun. Sjefen hadde sagt at dette var den
beste artikkelen som han noen gang hadde lest!  Så
forsvant kvinnen like fort som hun var kommet. Fra
skjermen min.

Denne kjappe tilbakemeldingen har betydd mye for meg.
Blant flere andre. Jeg vet at Sjefen hennes med stor S
fikk utvalgte sammendrag av de viktigste analysene inn på
bordet hver morgen. Mye skjer i verden. Så jeg er ærlig
talt stolt av attesten. Han leste tydeligvis ikke bare
sammendraget. Men hele den oversatte artikkelen.

"Sjefens" spontane reaksjon var altså at dette var det
beste som han noensinne hadde lest. Andre analyser som
han daglig mottok i embetet, var vel ikke akkurat
venstrehåndsarbeid, de heller. Så jeg burde ha rødmet.

Etter å ha blitt fornedret og fortidd her i Norge i de
siste tretten årene, er det godt å vite at noen der ute
setter pris på meg. Langt mer enn jeg lenge var klar
over. Det gjør veldig godt. Faglig anerkjennelse for
arbeidet tar jeg imot med glede både fra øst og vest. Jeg
vet jo ikke hvor disse kvinnene egentlig kommer fra. Bare
at de er usedvanlig gløgge og hyggelige. Honningfellene i
utlandet har ikke skadet meg mest.

Den amerikanske gjestfriheten i Tunisia i fjor varmet
mye. Takk for den! Vi trenger alle drømmen. Håpet om en
bedre fremtid. Norge trenger litt av Amerikas idealisme.
En liten frihetsgudinne. "Truth that is suppressed by
friends is the readiest weapon of the enemy", sa den
amerikanske ambassadøren til Norge allerede i 2005. Bedre
kan det knapt bli sagt. Tjue år etter Berlin-murens fall
bør sannheten om Norge ikke bli undertrykt mer.

(Publisert 28. april 2009)


En mester i bedrag

Vil du bli kjent med kunstneren, se på hans
verk.

Jeg har identifisert Jens Christian Hauges
manipulasjonsmetoder i politikken. Hauge
behersket de mest avanserte teknikkene innen
kommunistisk etterretning. Og han brukte dem.

I hele etterkrigstiden manipulerte Hauge
sannheten til å bli oppfattet som stikk motsatt
av hva den i virkeligheten var. I viktige
politiske forhold for landet. Bedraget var
mesterlig. Hauge var en storspiller i det
politiske dypet. En illusjonens mester.

Hva skjer når alle andre mennesker er narret
til handle på grunnlag av en usann forutsetning
om et annet menneske, slik følgen var for meg
og som alltid har vært følgen av Hauges teknikk?

Svar: Ingen andre enn det ene mennesket er i
virkeligheten  interessert i at sannheten
kommer for dagen. Hvis dette mennesket i det
hele tatt finner ut hva som er hendt - og tør å
fortelle sannheten. Ingen ønsker å bli
kompromittert. Som følge av å ha blitt narret
til å handle feil tidligere.

I denne menneskelige svakheten ligger også en
viktig nøkkel til å forstå at Kreml kunne sitte
med den innerste makten i det skjulte i Norge
under hele den kalde krigen. Det som er hendt
meg de siste ti årene, beviser dette
menneskelige fenomenet på en særlig
overbevisende måte. To feil er lik skyld.

Alt dreier seg om mennesker. Vi kan aldri vite
for mye om dem. Som Jens Chr. Hauge selv sa.
Da muren falt. I 1989.

Vi har visst altfor lite om Jens Christian
Hauge selv som menneske.

Alle de merkelige hendelsene i norsk politikk i
etterkrigstiden kan forklares som en følge av
disse meget avanserte teknikkene innen
manipulasjon som jeg har identifisert.

Ingenting stemmer. Ingen har fått det til å
stemme heller. Dette er en følge av at
rasjonalitetens grunnlov,
kontradiksjonsprinsippet, alltid blir brutt ved
bedrag. Kontinuerlig.  Det er ved å
identifisere og påvise disse bruddene på denne
sentrale tankeloven at  bedraget kan bli
avslørt og bevist.

Når du har fastslått at dette bruddet på alle
lovers mor skjer i hendelsene som du gransker,
og at det følgelig dobbeltkrysses konsistent og
konsekvent, stemmer plutselig alt. Også i norsk
etterkrigspolitikk. Alt fra det skjulte
sovjetiske kuppet og den første Gerhardsen-
regjeringen i 1945 til Lundkommisjonen og
Orderud-drapene i nyere tid.

Jens Christian Hauge narret ikke minst de
fremste politikerne i Arbeiderpartiet opp
gjennom årene til å begå svik mot hverandre.
Dette var en gjennomgående følge av
bedrageriteknikken som han benyttet når han
trakk i trådene ved viktige lederskifter. Det
var også svik han narret alle mennesker i
omgivelsene mine til å begå også.

Hva Jens Christian Hauge har bedrevet, blir
ofte på engelsk betegnet som "Silent warfare".
Stille krigføring.  Hvor effektiv slik krig kan
være, går fram av norsk etterkrigshistorie.

Krigens logikk er ikke alltid lineær. Den er
tvert om som regel paradoksal. Fordi krig
nettopp består av kontradiksjoner.

"Jeg synes det går litt fort med deg,
Øvrebotten" , sa Jens Christian Hauge lakonisk
til meg i 1987. Det var eneste gangen som jeg
traff ham alene på tomannshånd. Jeg satt da i
ledelsen av Forsvarsdepartementet. Selv gikk
Hauge saktere fram. Som da han til slutt tok
meg, bit for bit, rettighet for rettighet.
Menneskerettigheter såvel som
redaktørrettigheter. Dette skjedde mens han
lurte ethvert menneske i omgivelsene mine til å
tro på at noe helt annet skjedde. Nettopp
akkurat dette spillet som han hadde gjort så
mange ganger før. Han var en sann mester i
bedrag.

Kan du avlede oppmerksomheten til publikum, kan
du marsjere en elefant over scenen uten at noen
merker det.

Det var disse kunstene som Jens Christian Hauge
holdt på med i tiår etter tiår. Under den kalde
krigen. Og da denne krigen var slutt, gjorde
han det enda noen ganger til. Slik han også
hadde gjort, da den forrige krigen tok slutt.

Følgen av teknikken hans er at alle som
saksbehandlet de eksistensielle formelle
forholdene mine fra 1996 av, i større eller
mindre grad gjorde seg skyld i grov uforstand i
tjenesten som følge av å bli narret til å
handle feil. Men slik har følgen alltid vært.
Når de store tyvene lar de små henge.

Når jeg nå mer grundig forteller om hvordan
spillet mot meg foregikk, er det ikke fordi jeg
anser meg selv for å ha vært så uvanlig viktig
verken politisk eller på annen måte. Jeg gjør
dette fordi historien min dokumenterer så
grundig fremgangsmåten til Hauge & Co. Dette er
et brutalt møte med trolig verdens beste
etterretning, nemlig den sovjetiske.

Da jeg hadde identifisert handlingsmønsteret i
mine egne forhold, kunne jeg bare
parallellflytte metodene til andre forhold i
arbeiderbevegelsen og norsk politikk for øvrig,
og på dette grunnlaget lete etter data som var
relevante i forhold til disse teknikkene. Jeg
var å sammenlikne med en seksåring som
plutselig hadde brutt lesekoden. Nå kunne jeg
lese det meste i moderne norsk historie. En
helt annen virkelighet trådte fram.

Jeg kunne etter hvert fastslå at samme modus
operandi som jeg hadde identifisert i egne
forhold, ikke bare var å finne i andre viktige
utskiftninger i det politiske livet. Dette
modus operandi hadde vært en fast gjenganger i
norsk politikk. Slik var Norge styrt.

Jeg fant samme metodene og samme følgene
gjennom årtier. Dette operasjonsmønsteret gikk
igjen som en rød tråd.

Dermed kunne jeg begynne å avmaskere Jens Chr.
Hauge.  Nøste opp hva som var skjedd helt
tilbake til krigen.

Sannheten om Hauge er den stikk motsatte av hva
den er oppfattet som.  Sannheten er alltid det.
Når denne typen avansert manipulasjon ved hjelp
av kontradiksjoner benyttes i politikken. Da
snus det meste på hodet og andre blir narret
til å trekke konklusjoner på disse usanne
premissene.

Data er alltid teoriavhengige. Alltid. Så har
du identifisert teorien, blir historiske data
relevante på en helt annen måte enn de var før
du foretok denne identifikasjonen.

Det er i denne sammenhengen at den personlige
historien min, slik jeg beskriver den her i

"Spillet mot meg"
og andre artikler, er viktig
og relevant. At jeg var sjefredaktør for
Rogalands Avis er i den store sammenhengen ikke
av særlig interesse. Hvordan jeg ble utrensket
og presist hvordan narrespillet foregikk, er
derimot alfa og omega for å forstå langt
viktigere hendelser i norsk etterkrigshistorie.

Derfor forteller jeg grundigere nå om hva som
hendte meg. Nøkkelen til å forstå hva som
skjedde alle
andre mennesker i arbeiderbevegelse og
toppolitikk i mange tiår ligger nemlig i
resultatet av denne etterforskningen i egne
forhold. Som jeg har brukt ti år på. Derfor er
jeg viktig. Ikke av noen annen grunn.

Først når du har forstått hvordan det dype
spillet fra Jens Chr. Hauge har foregått i alle
slike forhold, kan du forstå norsk
etterkrigspolitikk. Hvordan og hvorfor
hendelser ble slik de ble.  Den moderne
politiske historien vår er nemlig umulig å
forstå før du har identifisert fremgangsmåten
til Jens Chr. Hauge. Noe jeg altså har gjort.
Med maskefall til følge.

Noe pent syn er dette ikke. Men det var slik
kommunismens sanne ansikt var. Også her i
Norge. Norge var ingen vanlig sovjetisk
satellitt. Landet var langt viktigere for
Moskva enn som så. Norge var en sovjetisk måne.
Noe som brutalt ble forsøkt skjult etter
Sovjetunionens sammenbrudd.

USA ga Norge offentlig klar beskjed høsten
2005: En sannhet som er undertrykt og skjult av
venner, er det fremste våpenet for fienden.
Likevel fortsatte norske myndigheter å
undertrykke sannheten. Behovet for et
paradigmeskifte i synet på moderne norsk
historie er stort. Av mange grunner. De som
absolutt ikke har et behov for et
paradigmeskifte, er selvsagt de som i dag
sitter med makten her til lands med grunnlag i
sovjetisk løgn og bedrag i fortiden. De er
fortsatt i flertall og fiendens fremste våpen.

(Publisert fg mars 2006)
Send ellers mail til:
norulv@oevrebotten.com
FLERE ANSIKTER: Jeg har kikket makten over skuldrene
mange ganger. Nå ser jeg meg tilbake på hva jeg har
opplevd. Her t.v. sammen med general og forsvarssjef
Fredrik Bull-Hanssen og tidligere forsvarsminister Rolf
Hansen i 1987. To av maktens ansikter i moderne norsk
historie. Bildet under er fra en reise i Midt-Østen samme år.

De gode og dårlige
nordmenn

NORGE 100 ÅR: Jeg brukte sju år før
jeg klarte å identifisere Jens
Christian Hauges
modus operandi.
Etter at jeg ble utrensket fra
stillingen som sjefredaktør i
Rogalands Avis i 1996. Jeg brukte
nesten to år til for å forstå
rekkevidden fullt ut. Da hadde jeg
ikke bare forstått Hauges
fremgangsmåte, men også andres.
Nøkkelen til å forstå mye av norsk
etterkrigshistorie var funnet. Jeg
hadde også forstått at alt som er
skapt med det gode som formål kan
benyttes til det motsatte. Noe
Sovjetunionen var så god til. På
denne bakgrunn har jeg skrevet en
artikkelserie om gode og dårlige
nordmenn i anledning Norges 100 års
jubileum. Jeg har levd i 50 av disse
årene og kikket makten over skuldrene
oftere enn de fleste. Er vår
oppfatning av etterkrigshistorien
sann? Hvem var gode og hvem var
dårlige nordmenn under krigen og
etterpå? Denne serien er publisert 4.
september 2005

Les:
Første artikkel om "De gode og
dårlige nordmenn"

Her finner du de andre:

Artikkel nr. 2
Artikkel nr. 3
Artikkel nr. 4
Artikkel nr. 5
Artikkel nr. 6
ATOM-STRATEGIENS FAR: Denne
hilsenen fikk jeg på et møte i Los
Angeles i 1988. Som forsvarsminister
Holst hadde med
Albert Wohlstetter, -
den amerikanske atomstrategiens far.
Denne matematiske logikeren ble omtalt
som den mektigste ukjente mann i
verden. Han var alltid sentral i
utformingen av den amerikanske
atomvåpenpolitikken. Med tilgang til
enhver president i USA.

Den briljante hjernen gikk bort i 1997.
Albert Wohlstetter tok i etterkrigstiden på
mange måter over arbeidet til kollegaen,
John Forbes Nash Jr, mannen bak
"game theory". Nash ble under mystiske
omstendigheter alvorlig sinnslidende.
Først nylig ble Nash kjent for alle
gjennom filmen
"A beautiful mind".

Det hører med til historien om møtet med
Albert Wohlstetter i Los Angeles, at  
forsvarsminister Johan Jørgen Holst og
jeg bodde på Beverly Wilshire Hotel.
Samme hotell hvor filmen
"Pretty Woman"
ble spilt inn. Holst hadde til og med
samme suiten.

Se bilder og minner fra tiden i Forsvaret
her
_Valget 2009
tjue år etter muren falt
"Menneskerettigheter, rehabilitering og Nobels fredspris"
p
ublisert 20. oktober 2009
Norge i
dobbeltkrig

Ingen kan være i krig
mot en fiende to
ganger. Uten at det er
fred i mellomtiden.
Norge var det likevel
for snart 70 år siden.
Ikke en gang det
faktum at Norge var i
krig med Tyskland,
unnlot Jens Christian
Hauge å gjøre falskt.

Vil du vite hvordan,
les artikkelen "Norge
i dobbeltkrig",
publisert 14. november
2009.
"Norge i dobbeltkrig"  publisert 14. november 2009
"Est-ce que ce monde est
serieux?" Francis Cabrel: La
Corrida
Les: "Møte med
Don Quijote,
Judas og
La Cosa
Nostra"
(november 2009)
"Møte med Don Quijote, Judas og La Cosa Nostra"
publisert 24. november 2009
Inntektene av denne boken bør dr.
philos og forfatter Olav Njølstad gi
til alle mennesker som Jens Christian
Hauge har begått overgrep mot. Med
familier. Det samme bør Aschehoug
forlag gjøre. Fullt og helt. Boken
var årets julegave i fjor. Den solgte
i over 40 000 eksemplarer. Men bedøm
aldri en bok ut fra omslaget. Denne
regelen gjelder også for Jens
Christian Hauge selv. For hele livet
hans. Såvel som for nasjonen Norge.

Alle historikere har medvirket til å
skape et usant bilde av Norges
historie. Snu forhold på hodet. De
har bygget på en speilvend politisk
pyramide: Et nasjonalt falsum.

Les artikkelen om boken som
forfalsker historien (publisert 26.
november 2009)
"For et liv - og
for et
menneske! Og
for en bok!"

Harald Stanghelle
politisk redaktør
Aftenposten
(giftet inn i familien
Gerhardsen)
STRÅMANN OG
LANDSFADER:
Einar
Gerhardsen var fra 1945
statsminister i Norge i en
årrekke etter krigen.
Et brev fra Haakon Lie
Dette brevet fikk jeg sommeren 1996 fra Haakon
Lie. "Du skriver jo oss andre ned i støvla" var
attesten som jeg fikk for boken "Sett frå Vest"
(Dreyer Bok, Stavanger, 1996). Noe jeg satte
pris på. Lie skrev jo ikke akkurat dårlig selv.

Den tidligere partisekretæren i Arbeiderpartiet,
Haakon Lie, hadde særlig en betrodd medarbeider
som han alltid satte høyest. Dette var hans
nærmeste disippel på partikontoret, John
Sundhagen, med kallenavnet SUK. Han var mannen
som senere lærte meg opp i Forsvarsdepartementet.

Både Lie og jeg var opprørt over
historieforfalskningen som Lundkommisjonen stod
for i 1996. Ikke minst hvilke følger dette hadde
for forsvaret av landet.

Nå mange år etterpå kan jeg forklare hvordan
fusket med historien om den kalde krigen helt
nøyaktig fant sted. Hvilke teknikker som ligger
til grunn for at venstresiden fortsatt sitter
med makten i Norge. Tjue år etter Berlin-murens
fall.

Stortinget ble lurt trill rundt allerede i
første vedtak. Da det oppnevnte Lundkommisjonen
for å granske påstander om ulovlig overvåking av
norske borgere.

Det var diskusjonen om det fantes et hemmelig
styre for Norge, en makt bak makten, som ledet
fram til kommisjonen i 1994. Konklusjonen i
Stortinget var den stikk motsatte av premissene
i debatten i den samme nasjonalforsamlingen. Med
den følge at nasjonalforsamlingen i 1994
oppnevnte en kommisjon som i virkeligheten fikk
i oppdrag å granske overvåkingspolitiet. Noe som
også skjedde

Mannen som ble benyttet til å lure egne kolleger
i Stortinget til å fatte et vedtak stikk motsatt
av premissene i debattene både innenfor og
utenfor nasjonalforsamlingen, var
stortingsrepresentant Thorbjørn Jagland.

Arkitektene bak den den juridiske konstruksjonen
var selvsagt advokatene Jens Christian Hauge og
Johan Fredrik Remmen. Arbeiderbevegelsens
fremste juridiske rådgivere.

Da kommisjonen la fram innstillingen i 1996, var
neste trekk å sette inn nettopp Thorbjørn
Jagland som statsminister i stedet for Gro
Harlem Brundtland. Den russiske
etterretningstjenestens eneste motiv med dette
skifte av politiske ledelse i Norge, var å knuse
den profesjonelle motstanderen i landet. Nemlig
overvåkingspolitiet, det som i dag heter
Politiets Sikkerhetstjeneste.

Fra før av var jo Stortinget narret trill rundt
til å handlingslamme sikkerhetspolitiet i årevis
ved å sette i gang en omfattende gransking av
det. Snu utfallet av den kalde krigen på hodet.
Handle og beslutte på grunnlag av en negasjon av
den kalde krigens utfall.

Jagland angrep et knestående førstelinjeforsvar
bakfra. Fra toppen. Så snart han var blitt
statsminister. Han rensket ut justisminister
Grete Faremo. Som er en politiker med ryggrad.
Jagland rensket ut ledelsen i
sikkerhetspolitiet. Han stanset all
etterforskning i arkivene til den beryktede
øst-tyske etterretningstjenesten Stasi. Slik at
det ikke skulle bli kjent hvilke nordmenn som
hadde arbeidet for den hemmelige
spionasjetjenesten til sosialistene i DDR. Disse
arkivene var tilgjengelige. I hvert fall deler
av dem. Etter at Øst-Tyskland kollapset som stat
i 1989 og 1990.

Viss skurken er dyktig nok, kan ikke noe
kamuflere egne forbrytelser bedre enn at noen
narres til å etterforske politiet i stedet for
skurken. Noe som lammet sikkerhetspolitiet for
mange år fremover fra 1994. Stortinget handlet
stikk mot egen hensikt. Men den følge at det
knuste eget vern om landets sikkerhet. Og la
landet åpent for skurken enda mer. I alle år
etter. Det er litt av en nasjonalforsamling
dette landet har.

Når det skitne politiske spillet etter den kalde
krigen nå kommer for dagen, er jeg ikke i mye
tvil om at særlig Thorbjørn Jagland oppfyller en
rekke av vilkårene i Straffelovens kapittel om
"Forbrytelser mot statens selvstendighet og
sikkerhet" (kp 8). Jagland bør stilles til
ansvar for det svik som han har medvirket til å
gjøre mot oss alle.

Ikke bare mot sine landskvinner og menn. Ikke
bare mot oss norske. Men også for sviket mot
våre allierte i NATO. For sviket mot vestlige
verdier, menneskerettighetene medregnet. Det var
jo dypest sett dem vi forsvarte gjennom NATO.

John Sundhagen (SUK) døde av kreft i 1996. I dag
er jeg ikke i tvil om at han ble drept i
forbindelse med maskeringen av fortiden. Det
samme mener jeg skjedde med utenriksminister
Johan Jørgen Holst, samt hans sekretær Anne
Orderud Paust og hennes mann, Per Paust,
embetsmann i Utenriksdepartementet. Pluss en
rekke andre mennesker. Knut Frydenlund, Rolf
Presthus og Jan P. Syse for å nevne tre
fremstående politikere. Som jeg mistenker for å
ha vært utsatt for det samme.

De fikk hjerneblødning, slik som Holst. Maskerte
drap er på samme måte som spionasje, veldig
vanskelig å bevise.
Jeg antar at antall såkalte
våte operasjoner har vært ganske høyt opp
gjennom årene siden krigen. De som forstod for
mye ble tatt.

Det ligger  mange tragedier bak dagens SV-styre
av landet. I realiteten ligger nok ennå den
innerste makten til sjuende og sist hvor den
alltid har ligget siden krigen. Nemlig i Moskva.

Les artikkelen: "Brev fra Haakon Lie"
THORBJØRN JAGLAND bør
stilles til ansvar for sin medvirkning
til spillet i negativ sektor etter den
kalde krigens slutt. Gjennom dette
spillet lurte og tvang han andre
ansvarlige i den norske stat til å
begå svik mot sine landsmenn. Og
våre allierte i Vest.

Thorbjørn Jagland er i dag
generalsekretær i Europarådet, som
blant annet styrer Den europeiske
menneskerettsdomstolen i
Strasbourg. Han har vært
statsminister, utenriksminister og
stortingspresident i Norge. Han har
også vært partisekretær og leder for
Det Norske Arbeiderparti.

Jagland er leder for Den Norske
Nobelkomite. Som i år tildelte
Nobels fredspris til USAs
president Barack Obama.

Thorbjørn Jagland er i tillegg
styreleder for
Oslosenteret for
fred og menneskerettigheter.

Dette senteret har gjennom selve
navnet snedig forledet verden til å
tro at det er en sammenheng
mellom det og  tidligere forsvars-
og utenriksminister Johan Jørgen
Holsts  fredsavtale i Midt Østen.
Den såkalte "Oslo-avtalen" fra
1993.

I virkeligheten finnes det ingen
sammenheng overhodet. Ingen
korrelasjon. Mellom de to
forholdene. Bare et usant inntrykk
av et slikt årsaks- og
virkningsforhold.

Oslosenteret for fred og
menneskerettigheter ble etablert
av
Kjell Magne Bondevik (Kristelig
Folkeparti) i 2006. Jeg skal i en
senere artikkel fortelle hvordan
Bondevik som utøvende makt
håndterte mine formelle
menneskerettigheter i 2002 og
2003. Som statsminister i Norge.

Slik at folk kan få se den virkelige
Bondevik også. Bak masken. Av
fred, menneskevern og
kristelighet.
"Brev fra Haakon Lie" publisert 27. november 2009
"Spillet mot meg": Les artikkel 1 her.  Eller artikkel 2 her
Boken "Sett frå Vest" av Norulv
Øvrebotten (1996)
er utsolgt fra
forlaget, men
kan lånes på
biblioteker eller bestilles hos
meg
så lenge mitt opplag rekker, og
dermed får du et signert
eksemplar. Skriv et brev til meg.
Adressen er Førde Brygge 42, 6800
Førde, eller send en mail:


norulvoevrebotten@gmail.com

Boksen koster Kr. 290,- + porto
"Endast En sak kan du göra:
en annan människa väl"
"Fanget i spillet"  publisert desember 2009
Mer om spillet i det negative rom:
«To the Nobel Committee, I am
deeply honored to recieve this
esteemed prize, and grateful for
the extraordinary work that the
committee has done over the
years to promote peace,
liberate the oppressed and give
voice to the voiceless»

« Til Nobelkomiteen, jeg er dypt
beæret over å motta denne
annerkjente prisen, og
takknemlig for det
ekstraordinære arbeidet som
komiteen har gjort i årenes løp
for å fremme fred,
frigjøre de
undertrykkede og gi en stemme
til de stemmeløse»
"Yes we can!"
Norge - 10. desember 2009
"Dagen derpå for Norge"  publisert desember 2009
"Muren som ble revet fra øst og bygget fra
vest" publisert desember 2009
Mafiastyrte Norge - tilbakeblikk 2010

Det beryktede øst-tyske sikkerhetspolitiet Stasi
tapte makten. Da hjemlandet DDR ble borte under
føttene på denne klandestine og brutalt
undertrykkende organisasjonen etter Berlin-murens
kollaps i 1989. Her i Norge var Stasi og KGB derimot
så sterke at de fra skyggene kunne gjennomføre en
motrevolusjon utover 90-tallet og slå ned enhver
oppegående opprørsk motstander. Slik det skjedde
med meg.  Her i landet ble den skjulte makten
beholdt. Bare sminket for en ny tid.

Gro Harlem Brundtland, Thorbjørn Jagland, Kjell
Magne Bondevik og Jens Stoltenberg  er alle i
virkeligheten ikke annet enn mer eller mindre
uvitende marionetter.  I beste fall. Som både før og
etter murens fall er benyttet som statsministre. Til
utad å maskere et negativt spill innad.

Særlig er grepet om det juridiske miljøet i Norge
ennå en avgjørende faktor for denne skjulte
maktutøvelsen. Også inn i 2010. Sovjetiske KGB og
den senere russiske arvtakeren tok til seg de
tidligere Stasi-agentene i Norge. Da Øst-Tyskland
opphørte å eksistere i 1990. Spillet i negativ sektor
som disse folkene ennå gjennomfører rett foran
øynene på deg og meg, skjer på en konsistent og
konsekvent måte. Profesjonaliteten er veldig høy. At
bedraget ofte skjer maskert som jus, utelukker i
realiteten demokratisk innsyn og kontroll.

Blendverket som blir skapt ved hjelp av denne
fremgangsmåten, nemlig gjennom kontinuerlig å
fragmentere entydige forhold, blir av de fleste vanlige
jurister oppfattet som smart jus. Ikke smart bedrag.
Slik som det i virkeligheten er.  Jurister ved
domstoler og i styringsverket ellers kan derfor lett
benyttes som negative kontakter. Eller mer populært
sagt: Som nyttige idioter. Slik også enhver norsk
statsminister er blitt benyttet etter krigen. Uansett
partifarge.

Hvordan Stortinget i alle år er blitt lurt trill rundt ved
hjelp av disse bedragteknikkene, har jeg fortalt
utførlig om. Blant annet meldte nasjonalforsamlingen
Norge inn i NATO på falske premisser i 1949. Den
oppnevnte Lundkommisjonen  på like falske
premisser i 1994, og snudde dermed utfallet av den
kalde krigen på hodet her hjemme. Jeg skal senere
fortelle hvordan Sovjetunionen og Russland i
virkeligheten bygget ny hovedflyplass i Norge. For å
kamuflere tidligere aktivitet og anlegg på
Gardermoen. En overivrig ingeniør ble sendt på hodet
ut av vinduet fra et hotellrom i København, og
Stortinget ble ved et kupp i 1992 narret til å snu den
normale avstemningsrekkefølgen på hodet. I kjent
sovjetisk stil. Abrakadabra! Hurum var tryllet bort.

Som følge av jukset ble det mangårige milliardsluket
Gardermoen vedtatt og bygget. Nok et nasjonalt
bedrag. Med alle sine uforutsette skandaler. Jeg
opplevde begynnelsen av denne saksbehandlingen på
kloss hold. Da jeg var en del av den politiske
ledelsen i Forsvarsdepartementet. Det som begynte
som et narrespill, endte også som et narrespill. Noen
år etterpå. Følgen er en flyplass som burde ha vært
oppkalt etter Josef Stalin. En sambygding av meg,
Kjell Opseth, var dum nok til å bli satt på denne
oppgaven som samferdselsminister.

Flere ganger etter murens fall er det gjennomført
kamuflerte politiske drap og drapsforsøk. For deretter
å narre presse, politi og domstoler til å medvirke til å
maskere det virkelige forholdet. Dette skjedde på
Orderud fra 1999. Dette skjedde med meg fra 1996.
Dette er skjedd med langt flere enn du tror. Dagens
byråkratiske SV-styre er en følge av KGB og Stasis
vellykkede motrevolusjon. Grunnlaget for norske
regjeringer kan fremstå som resultat av frie og
demokratiske valg, men ingen av dem var blitt valgt
uten dette skitne og hemmelige spillet fra kulissene.
Dette er sannheten. Selv tjue år etter Berlinmurens
fall er makten bak makten slik.

Jeg forteller ikke humbug på denne hjemmesiden.
Jeg forteller
om humbug. Om politisk magi, bløff og
svindel. Om sosialismens virkelige kjerne. Rett og
slett. Der fantasien slutter, begynner nemlig
virkeligheten.

"Slike som deg blir bare borte, de forsvinner bare
stille og rolig", sa en tidligere informasjonssjef i
"oljå" til meg. Ganske tørt. I Stavanger på slutten av
nittitallet.  Da bodde jeg nemlig i Stavanger. I en
gjennomkorrumpert by. I en enda mer
gjennomkorrumpert stat. Nemlig Norge. Hvor Stasi
og KGB ikke hadde vanskeligheter med å manipulere
enhver myndighet. Organisasjonen i seg selv var den
politiske mafiaens best forsvar. Enten det var snakk
om byen eller landet. Ja, vi kunne.

Nå skriver vi 2010.
Årene er gått. Ennå er jeg ikke borte. Ennå kan jeg.
Selv om det har holdt hardt mange ganger. I alle
disse tøffe årene her i Norge. Etter at Berlin-muren
falt ute, men ikke her hjemme. Den politiske friheten
min er likevel blitt klart forbedret de siste årene. Det
samme er den personlige sikkerheten. Noe jeg kan
takke blant andre USA og internett for. Pluss meg
selv og etter hvert også et mer våkent norsk politi.

(Publisert 3. januar 2010)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Les andre artikler i denne
serien om gode og dårlige
nordmenn. Om det
speilvende politiske
pyramidespillet. Slik det i
virkeligheten har vært spilt i
Norge. Du finner artiklene
under her.
En bestselgende
usannhet
Bedrag
utenom
fatteevne
POLITISK MAGI: Bedraget som jeg forteller om fra
det politiske liv, går langt utover hva du kunne
tenke deg. I din villeste fantasi. Med hensyn til
både profesjonalitet og omfang. Likevel er dette
virkeligheten. De magiske teknikkene som jeg har
identifisert og avmaskert, kan gjøre ethvert
menneske om til Judas. Mennesker blir narret til
å begå svik mot hverandre. Med denne
fremgangsmåten kunne også nordmenn gå
gjennom Berlin-muren uten å rive den. Noe som
vi ble narret til. Akkurat som magikeren David
Copperfield gjorde. Da han gikk gjennom den
kinesiske mur:
"Beyond imagination."
"Deliverance"

Thrilleren "Deliverance" fra 1972
er en av de mest kjente
amerikanske filmene gjennom
tidene. Den fikk på norsk
tittelen "Picnic med døden".
"Deliverance" betyr frelse,
befrielse, men har også
betydningene uttalelse, ytring og
kjennelse. Både den norske og
amerikanske filmtittelen kjenner
jeg meg igjen i.

Jeg har ofte tenkt på denne
skrekkfilmen. Når jeg de siste
fjorten årene har kjempet i
følgene av eksistensielle
kontradiksjoner. Som menneske. I
skyggenes brutale dans.

I en picnic med døden. På norsk.
Men som jeg håper skal bli
transformert tilbake til den
amerikanske originalutgaven for
meg: "Deliverance". I alle
betydningene. Enten det er
frelse, befrielse, uttalelse,
ytring eller kjennelse.

Det stadige økende tempoet mellom
to motspillere i en duell på
banjo er karakteristisk for
hvordan livet mitt ble. På alle
plan. Det samme er padlingen i de
ville elvestrykene. Jeg kjenner
igjen de fortapte amerikanske
byfolk i møte med råheten i
utkanten av selve ødemarken. I
spillet i "Picnic med døden".

Jeg har aldri kunnet spille fort
nok. Jeg heller. Men jeg har
likevel slått de fleste. Til
slutt.

Dette var ikke fiction for meg.
Det var følgene av fiction. Som
var virkelige nok. Det var
følgene av den usanne
kommunistiske virkeligheten.
Hvort alt var blitt speilvendt
for meg. Hvor alt fra 1996 av ble
et vrengebilde av det Norge som
jeg forholdt meg til før. Dette
skjedde etter at Berlin-muren
falt i 1989. I Berlin.

Det jeg har opplevd er følgene av
banjospill i det negative rom.
Det har vært en virkelig lang
picnic. Med den virkelige døden.
I en vanvittig duell.

(110310)
________
Det Norske Hus
OPPNEDHUSET: I Trassenheide i
Tyskland er det nå bygget et hus
som står oppned.
Folk som
besøker dette huset blir svimle
og forvirret
.

Det Norske Hus til Thorbjørn
Jagland i 1996 var bygget på
nettopp dette prinsippet. Slik har
alle andre statsministre i Norge
også bygget maktgrunnlaget.
Uavhengig av politiske partier.
Alle synlige politikere på toppen
er blitt manipulert med strenger i
et spill fra Moskva. Notene har
stort sett hatt til følge samme
melodi.

For den hemmelige
sovjetkommunistiske teknikken
var å snu ethvert forhold og
følgelig enhver sak på hodet og
narre andre mennesker til å
handle og beslutte på disse
falske premissene. På disse
illusjonene. Noe jeg har
identifisert og dokumentert på
denne hjemmesiden. Det samme
opplegget er benyttet både på
mikro og makronivå.

Dette var kjernen i metodene til
makten bak makten. I Norge
såvel som i andre land. Hvor
Moskva har hatt den virkelige
kontrollen.

Alle bærende konstruksjoner i
det sosialistiske Norge er bygget
på dette stalinistiske grunnlaget.
Resultatet er et bakvendtland.
Hvor alt går an. Hvor vi snudde
alt på hodet også etter
Berlin-murens fall. Med den følge
at Det Norske Hus forble på
hodet. Med makten deretter. Slik
står saken fortsatt. Tjue år på
overtid.

Jeg er en av dem som har vært
politisk mål for disse klandestine
maktmetodene. Ta et besøk til
oppnedhuset i Tyskland, så kan
du tenke deg hvor rundt det til
slutt gikk for meg. Hvor svimmel
og forvirret jeg ble. Da livet mitt
og absolutt alt annet rundt meg
ble snudd. Nettopp på hodet.

Kontinuerlig. I mange, mange år.
Jeg måtte forholde meg til et
vrengebilde av det meste i
omgivelsene. Samtidig som jeg
ble forgiftet.

Et liknende oppnedhus som i
Tyskland er også bygget i Polen.
Av en forretningsmann. Til
minne om da kommunistene
styrte landet. Som et
minnesmerke over alt galt som
er gjort i verden. Som et
minnesmerke over sosialistiske
overgrep mot menneskeheten.
Slik Norge gjør den dag i dag,
maskert som det stikk motsatte.

Jeg føler ikke noe behov for å
bygge et slikt hus. I Norge.
Absolutt ikke for meg selv i hvert
fall. Her i Førde. Men vi trenger
et slikt minnesmerke, vi
nordmenn også. Når landet er
blitt snudd. Når revolusjonen er
nådd Norge to tiår etter
Øst-Europa.

Det norske oppnedhuset bør da
bli satt opp midt i Oslo. Hvor de
ansvarlige selv tjue år etter
murens fall har illudert å gå
fremover. Mens de i
virkeligheten er gått bakover.

Slik er virkeligheten for en
sovjetisk og senere russisk måne
i verdenspolitikken. Denne
"moon walk'en" bør vi slutte med
og leve mer i sannhet. Magiske
Michael Jackson gjorde denne
kontradiksjonen ærligere og mer
elegant. Han danset nemlig i
rampelyset. Ikke i skyggene.

______________.

(170310)


"Through corruption and
deceit and the silencing
of dissent"

"To those leaders around
the globe who seek to sow
conflict, or blame their
society's ills on the West -
know that your people will
judge you on what you can
build, not what you destroy.
To those who cling to power
through corruption and
deceit and the silencing of
dissent, know that you are
on the wrong side of history"

Barack Obama
president, USA
NÅR POLITISKE DRAP BLIR
RUTINE

"Here, for the fan of
murder thrillers and
modern history alike,
is a cracking good read"

Tennent H. Bagley,
tidligere sjef for CIAs
kontraspionasje mot
Sovjetblokken (2009)
FOR THE FAN OF MURDER
THRILLERS AND HISTORY
ALIKE:

"Here, for the fan of
murder thrillers and
modern history alike, is
a cracking good read.

In brilliant light we
see what lay for nearly
a century behind the
London polonium
poisoning of British
citizen Alexander
Litvinenko, former
Russian. With original
research guided by his
insider's eye and
scholarly care, Boris
Volodarsky recounts
scores of murders.

Assasination emerges as
a day-to-day routine, as
labaratory science, as a
branch of medicine
researching ways not to
stave off death but to
deliver it in apparently
innocent or accidental
forms, and as
engineering technology,
devising ever new
devices to meet each new
requirement, from
umbrella tips and
cigarette cases and
rolled-up newspapers -
to Litvinenko's tea cup"

- Tennent H. Bagley,
former CIA chief of
Soviet Bloc
counterintelligence
(2009)
"TO THIS AUTHOR: Leo, stick close
to those you know, love and trust
today. There's a lot of duplicity
around and someone really, really
doesn't like you. You don't like
them either, but that won't be any
comfort if you fall prey to their
plans."

Nikki Harper
"The Moon's a Harsh Mistress"
Drapene i Katyn-skogen
KATYN, POLEN - 7. april 2010: "Er
vi i stand til å omskape en løgn til
en forsoning? Vi må tro at vi
kan," sa Polens statsminister
Donald Tusk da han i dag møtte
sin russiske kollega Vladmir Putin
ved markeringen av at det er
sytti
år siden Stalin drepte over 20 000
polske offiserer i Katyn-skogen i
Polen.

Offiserer fra KGB (da NKVD) stod
med vanlig slakterfrakk og
nakkeskjøt polske offiserer i dag
etter dag. Natt etter natt. Det var
en slakting uten like. Å drepe så
mange vergeløse mennesker var
en tung jobb, fortalte en av de
russiske bødlene som var med på
skytingen.

Stalin avtalte med Hitler å dele
Polen, sovjeterne tok sin halvpart
fjorten dager etter det tyske
overfallet i september 1939. I april
1940 ryddet de bort
intelligensiaen i landet. Først og
fremst de polske offiserene. Som
ble dumpet i massegraver etter at
de var slaktet. Da som nå
foretrakk Moskva at
middelmådigheten rådet i det
nære utland.

Deretter la sovjetrusserne all
skyld for drapene på Adolf Hitler.
For all ettertid. Da jeg studerte,
var drapene i Katyn-skogen et
skrekkeksempel på hvor fælt
nazistene gikk fram under
verdenskrigen. Så var altså
sannheten den stikk motsatte.
Nemlig et bevis for hvor fælt
sovjetrusserne gikk fram. Både
før, under og etter verdenskrigen.

Først etter at Sovjetunionen
kollapset i 1990, på det
kommunistiske dødsleiet,
innrømmet Mikhail Gorbatsjov at
det var det hemmelige sovjetiske
politiet som hadde skutt
polakkene. I virkeligheten. Ikke
tyskerne. Slik jeg og alle andre i
min generasjon hadde lært. At
Stalin var en verre tyrann enn
Adolf Hitler, er slett ikke noe en
vanlig nordmann aner. Den dag i
dag.

Den russiske teknikken med å
begå pliktbrudd overfor noen,
eller begå en annen ugjerning
som drap eller hva det skulle
være, og deretter maskere hva du
har gjort med å legge skylden på
motparten eller noen andre, har
jeg selv opplevd. Den gikk igjen i
bedragoperasjonen mot meg selv
og andre her i Norge etter
Berlin-murens fall i 1989. Jeg har
påvist at denne fremgangsmåten
går igjen som en rød tråd i norsk
historie. Denne røde tråden er
ennå ikke klippet over her til
lands. Slik det skjedde i Polen for
tjue år siden.

Bortsett fra innrømmelsen fra
1990, har Russland nektet å frigi
flere dokumenter som kan fortelle
mer om hvordan skytingen av de
polske offiserene foregikk. Mange
hevder at så mange som 40 000
mennesker ble skutt på noen
uker i skogene i Polen i
begynnelsen av 1940.

Vladmir Putin har gjenreist
Josef
Stalin som "den største russiske
leder noensinne". Massedrapene
til Stalin er feid under teppet. De
blir nå kalt "bivirkninger av
modernisering" i russiske
skolebøker. Vanlige russere er
derfor enda mer uvitende om
virkeligheten enn nordmenn. De
er indoktrinert med de samme
metodene.

På denne bakgrunn overrasket
det at statsminister Vladmir Putin
kom på besøk til Polen for å
markere 70-årsdagen for drapene
i Katyn-skogen. Han har før
lagt
lokk over saken. Noe som har ført
til
et anstrengt forhold til Polen.

Av egen menneskelig erfaring vet
du at det er lettere å innrømme en
feil langt tilbake i tid enn den som
er nærmere i tid. Slik er det i
stormaktspolitikken også.

Et slikt skritt kan også medvirke
til å maskere egen råhet av i dag.
Vladmir Putin er KGB-mann. Som
kan sitt fag. Putin var sjef for KGB
(FSB) da familien på Orderud ble
skutt i 1999. Så han er hensynsløs
nok. Fra før.

Putins besøk i Polen må av den grunn
ikke bli sett på som et utslag av dårlig
samvittighet, men som en del av de
såkalte offensive
kontraetterretningsoperasjonene som
Russland nå kjører i Vesten. Hvor det
benyttes både gulrot, pisk, maske og hva
som ellers skulle tjene formålet.

Da Sovjetunionen døde, døde
også KGB. Men verdens mest
hensynsløse etterretningsvesen
ble
gjenfødt dagen etter. Med de
samme folkene. Som kjørte
de
samme operasjonene. Blant annet
i Norge. Hvor KGB beholdt
kontrollen. Det stod bare ikke
Sovjetunionen på lønnsslippen til
de mange ansatte, men Russland.

Med den kompromittering av
dagens styre i Russland som
venter Putin i Vest-Europa, er det
fullt forståelig at Putin tok turen
til Katyn-skogen i Polen i dag. Kall
det gjerne et forkjøpsforsvar.

Statsminister Vladmir Putin er en
global spiller. Samme dag som
han reiser til Polen og Europa
med en tilsynelatende utstrakt
hånd, skjer et
blodig statskupp i
Kirgisistan i Sentral-Asia.
Forhistorien og hele opplegget
lukter det KGB av. Kuppet kan i
neste omgang ramme USA og
NATOs operasjoner i Afghanistan.
De som påstår å ha tatt makten i
Kirgisistan, vil nemlig stenge den
amerikanske flybasen i landet.

Horisontal eskalering kalles slike grep i
verdenspolitikken. Dette er en strategisk
del av hva Moskva selv kaller offensive
kontraetterretningsoperasjoner. Når
USA trykker på i Norge og Europa, svarer
Russland med å trykke på også i en
annen del av verden. Denne gang i Asia.

At Russland og USA inngår en
kontrollavtale om atomvåpen på
samme tid, skal du ikke legge for
mye vekt på. Maktkamp er per
definisjon en kontradiksjon. Den
skjer på mange nivåer.


_____________________

(070410)
"Are we capable of
transforming a lie into
reconciliation? We must
believe we can."

Donald Tusk ,
statsminister i Polen
"Those, who
cannot remember
the past, are
condemned to
repeat it."

George
Santayana
"Den som kontrollerer
fortiden, kontrollerer
fremtiden. Den som
kontrollerer nåtiden,
kontrollerer fortiden."
"In this world without
quiet corners..."

Salmon Rushdie
"Dette er den andre ulykken etter
Katyn, hvor de forsøkte å kutte
hodet av oss"

Lech Walesa
Katyn-skogen om igjen - 70 år etter
KATYN I REPRISE: Den felles polsk-russiske markeringen av Stalins
massedrap av den polske eliten for sytti år siden, endte opp med en reprise av det
gamle utfallet. Dagens militære og politiske elite i Polen med presidenten i spissen
ble også utradert. Som følge av hva som utad fremstår som en
flyulykke, men som
enhver vestlig etterretningsorganisasjon vet er noe helt annet. Selv om det
politiske masseattentatet blir maskert godt. Slik alle bedrag og
sabotasjeoperasjoner blir. Som vanlig gjør Moskva en ting og sier det stikk
motsatte. For å kamuflere virkeligheten. Dette er modus operandi.

Du skal være rimelig naiv for å tro at tilfeldigheter gir samme utfall med sytti års
mellomrom. På samme sted. Likevel er de fleste mennesker det. Jeg er ikke blant
dem. Denne virkeligheten kjenner jeg for godt til det.

Jeg er absolutt ingen
konspirasjonsteoretiker. Jeg er en gammel og erfaren
journalist, sjefredaktør og forsvarspolitiker med solid faglig bakgrunn. Som har
identifisert Moskvas viktigste modus operandi nettopp innen faget konspirasjon.
Etter å ha blitt utsatt for disse gamle kommunistiske metodene selv. Med fatale
følger. Med grunnlag i oppdagelsene mine kan Moskvas spill i Vesten nå rulles opp
i land etter land. Noe som dagens styre i Kreml vil undertrykke og forhindre for
enhver pris.

Det er følgene av dette russiske spillet i det negative rom som jeg har fortalt om på
denne hjemmesiden. Jeg har fortalt om ondskap satt i system. Som følge av å
fortelle sannheten i flere år nå, sitter jeg heller ikke her i Førde ubeskyttet og
skriver uten kontakt med omverdenen. KGB kjører nå offensive
kontraetterretningsoperasjoner som kan falle utenfor vanlige menneskers
moralske og fysiske fatteevner. Akkurat slik Josef Stalin gjorde.  Statsminister
Vladimir Putin har ikke rehabilitert Josef Stalin for å fordømme ham, men for å
kopiere mye av det han gjorde.

Det skulle være temmelig klart nå.

Slik er virkeligheten. Slik er terror. Det er bare å holde seg fast.

_______________________________________


100410
POLEN GIKK I FELLEN:
Russland la armen kameratslig
over skuldrene til Polen og
stakk kniven inn. Klassisk
KGB-teknikk. I nok en
bedragoperasjon.

Vladimir Putin spilte igjen
politisk judo og snudde
Katyn-markeringen mot Polen.
Som i stedet for en
unnskyldning fikk repetert
tapet av landets elite i
Katyn-skogene for sytti år
siden.

Når all maskirovkaen er vasket
bort, er dette kjernen i dramaet
som er skjedd i Polen de siste
dagene.

Det harde budskapet for øvrig
er at det har sin pris å frigjøre
seg fra Moskvas herredømme.
Noe ikke minst Norge må
merke seg.
"Historien teller sine skjeletter i runde tall"

Wislawa Szymborska,
polsk dikter og vinner av Nobelprisen i litteratur i 1996
VESENTLIG FARLIGERE

"Det er et paradoks at man mener at 6–9 måneders utdannelse
skal være nok til å håndtere oppgaver i Norge, som kan vise
seg å bli
vesentlig farligere enn det vi driver med i Afghanistan,
mens vi i Afghanistan nå erkjenner at bare profesjonelle holder
mål."

Sverre Diesen,
tidligere forsvarssjef,
(Aftenposten 140410)

_________________
Sannheten
KLASSISK JUDAS-KYSS:  Iskaldt har
Vladimir Putin fra KGB drept Polens
president og sju av de åtte øverste
militære lederne i Polen og
nærmere nitti andre fra den
politiske eliten i landet. Drapene er
selvsagt maskerte. Som de som
regel alltid er. Nye løgner blir lappet
over gamle løgner. Kontinuerlig.

Her ser du Putin omfavne Polens
statsminister Donald Tusk etter
udåden. Med et judas-kyss. ”Hver
løgn må ha  sju løgner for å ligne
sannheten og oppnå sannhetens
aura” sa Martin Luther. Dette har
karakterisert de russiske
klandestine metodene i alle år. Som
jeg har dokumentert her fra norsk
historie, er sannheten alltid den
stikk motsatte av hva den blir
oppfattet som.

I artikkel 5 i NATO heter det at
dersom et NATO-land blir angrepet
av en tredje part, er de øvrige
medlemslandene pliktige til å
komme det til unnsetning ut fra
prinsippet « en for alle, alle for en».

Det er nettopp denne forpliktelsen
som nå kan komme til å bli satt på
prøve.

__________

170410
DU MÅ IKKE SOVE

"Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer deg selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der å glemme!"

Arnulf Øverland
1936

____________
KOMPROMITTERT: For å komme store
avsløringer i forkjøpet og kjøre kiler
inn mellom landene i NATO, har
Moskva valgt å gå offensivt til verks
for å berge regimet.

Derfor kjører Moskva offensive
kontraetterretningsoperasjoner. Dette betyr
å gjennomføre hensynsløse
bedragoperasjoner etter nøyaktig den
samme kommunistiske oppskriften som før. I
virkelig stor målestokk.

I stedet for defensivt å vente på at de
utallige og spektakulære
bedragoperasjonene i Europa og USA
opp gjennom årene skal bli avslørt og
offentlig kjent, forsøker Moskva å
kamuflere og undertrykke dette på
forhånd ved å gjennomføre nettopp
nye slike bedragoperasjoner. Med
terror, død  og maskirovka til følge.

Fremgangsmåten sjokkerer neppe
sikkerhetsmyndigheter i vestlige land
mer, men omfanget sjokkerer. Det er på
Stalins nivå.

Hvordan slike bedragoperasjoner blir
organisert rundt politiske attentater,
har jeg grundig gjort rede for de siste
årene. Det er ved hjelp av slike
operasjoner og slike metoder at
Moskva har holdt kontroll over blant
andre Norge i alle år. Fra skyggene.

Uten å kjenne til hva som snart
kommer til overflaten i Vesten, blant
annet Moskvas bruk av Norge som
russisk dobbeltagent mot USA innen
NATO, er det umulig å sette den
polske tragedien inn i den rette
konteksten. I den rette
sammenhengen. Nå har du imidlertid
fått mye av den rette konteksten. Så
kan du lese og tenke selv.

Tett tåke rundt en flyplass kan du lage
kunstig. Ikke noe problem.
Innflyvingsstrålen kan være falsk. Slik
at flyverne blir lurt til å komme inn for
lavt. Mulighetene til å skape en
flykatastrofe er mange for
profesjonelle manipulatører i KGB.

Så langt jeg har forstått, er det ikke
noe mysterium for vestlig etterretning
hva som er hendt. Den eneste
relevante problemstillingen er
hvordan Russland gjorde det.

Å narre et fly til å styrte er
faktisk den minst vanskelige delen av
en slik bedragoperasjon. Å stille opp
og trøste dem du har sveket og delta i
begravelsen til dem du har drept, er
langt vanskeligere. Uten å miste
masken.

Likevel må du ha nerver til å klare
også denne delen av
bedragoperasjonen. Du skal ikke bare
lure et helt folk hos motparten, men
også føre ditt eget folk bak lyset. I
dette tilfelle det russiske. Slik at alle til
slutt medvirker til en forbrytelse. Med
den følge at hva som virkelig er skjedd
blir begravd og maskert. Av alle. For
all fremtid.

Med et stort kyss fra Judas.

Det som er skjedd i Polen i de siste
ukene er ikke annet enn en ny utgave
av den gamle kommunistsuksessen
"The Trust" fra 1920-tallet. Hvor du
lager et fluepapir for å narre og drepe
dine fiender. Fluepapiret denne
gangen var den felles
70-årsmarkeringen for Stalins slakting
av 22 000 av Polens elite våren 1940.
Med den følge at dagens elite i det
samme landet ble eliminert. På samme
sted. På klassisk kommunistisk vis. I  
år 2010.

Polakkene trodde Kreml viste tegn til
genuint vennskap og forsoning ved
overraskende å stille opp for å
markere de russiske massedrapene i
Katyn-skogen. Så skjulte dette
illusoriske vennskapet i virkeligheten
bare den gamle fienden.

Følgen var en godt planlagt massakre.
Et nytt politisk massemord på polske
samfunnstopper. Dette er
virkeligheten som verden nå må
konfrontere. Ikke medvirke til å
maskere. Med et nytt svik av Polen til
følge. Slik Valdimir Putin beregner
skal skje som konsekvens av dette
strategiske trekket.

I spillet i negativ sektor kan enhver
tilsynelatende sannhet maskere en
usannhet, og enhver tilsynelatende
venn kan skjule en fiende. Dette er
profesjonelt  dobbeltspill med dødelige
illusjoner til følge. Slik det igjen har
vist seg i Polen og i resten av Europa.

______________

17og180410
Den rette konteksten
Polen, lørdag 17. april 2010
Polen, søndag 18. april 2010
Maskeringen av et
attentat: Russlands
president Dmitrij
Medvedev i Polen
søndag 18. april 2010.

Medvedev har nylig
avsluttet et offisielt
besøk i Norge. Alle som
leser denne
hjemmesiden, forstår
den virkelige
bakgrunnen for
besøket som har vært.

En rekke branner,
signalfeil,
togavsporinger og
annen sabotasje
karakteriserte opptakten
til dette besøket. Som
endte med at den
skremte norske
regjeringen ble presset
til å gi fra seg et stort
havområde i
Barentshavet. Et veldig
stort område. Som etter
folkeretten utvilsomt
skulle ha vært norsk.

For Russland å
forhandle med denne
regjeringen er i
realiteten å forhandle
med seg selv. Dette er
ingen stor dag for
Norge. Slik norske
medier og politikere
fremstiller det.
Sannheten er som
vanlig den stikk
motsatte.  

Dette er i virkeligheten
Arne Treholt og Jens
Evensen om igjen. En
ny russisk reprise på
en gammel seier. Som i
Katyn-skogen.

Historien gjentar seg
begge steder.

President Medvedev er
hånden som stryker,
knyttneven kommer fra
en annen. Den
russiske operasjonen
mot Norge har vært
vellykket. Slik den var i
Polen.

Sist Moskva inngikk en
avtale med seg selv om
Barentshavet, var den
gamle sjefen min,
Johan Jørgen Holst,
den eneste politikeren
som forsøkte å stanse
sviket. Han ble
overkjørt.

Jeg er den eneste
gjenlevende av denne
politiske tradisjonen fra
Holst, men er avhengig
av politibeskyttelse for å
beholde livet og kunne
si fra.

Denne inhabile, norske
regjeringen med
Treholt som ideal, går
uansett i oppløsning
før eller senere.
Samme hvilken hånd
fra Kreml som nå
brukes.

Senterpartiet har ikke tenkt
å gå til grunne sammen
med Arbeiderpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og
medieeliten i Oslo. Tvert
om har partiet til hensikt å
hoppe over på andre siden
av Berlin-muren i siste liten
og være med på å
innkassere gevinsten av
den sosialistiske kollapsen.
Sammen med de borgerlige
partiene.

Det er slik vi
mennesker er.
"Begravelse bygger bro mellom Polen og Russland"
NÅR MASSAKRE BLIR TIL BRO: Når du har identifisert de
hemmelige russiske teknikkene innen bedrag, vet du at
sannheten som hovedregel er stikk motsatt av hva den blir
oppfattet som. Dette er følgen av å bruke fortløpende
kontradiksjoner til å skape, befeste og utnytte villfarelse.
Verden blir snudd på hodet og du blir narret til å tenke,
handle og beslutte på dette falske grunnlaget.

Men verden vil fortsatt bedras. Som alltid. Da kan total
fragmentering av mennesker og fly bli oppfattet som en bro.
Slik som her i danske Berlingske Tidende.

Innslaget i Berlingske Tidende er et godt eksempel på hvilke
følger de kommunistiske bedragoperasjonene har. Ikke minst
pressen i de fleste land er blitt lurt trill rundt til å medvirke
til å maskere forbrytelser opp gjennom årene. Som følge av
narrespill av dette slaget.

Det er skjedd overfor meg og mange andre som er blitt utsatt
for KGB og Moskvas teknikker. I Norge går denne følgen igjen
som en rød tråd i historien. Det er slik Norge er bygget etter
krigen. Det er slik magi som til og med har skapt selvbildet
vårt. Som en fredsnasjon over alle fredsnasjoner.

Av og til må det røntgenbilder til for å finne den virkelige
årsaken til virkningen.

___________________

190410
STJAL IKKE MÅNEN USTRAFFET:
Lech Kaczynski (til venstre)  og
tvillingbroren Jaroslaw var
barnestjerner i Polen. De dukket
opp sammen i en film fra 1962 som
het "De to som stjal månen".

____________

210410
Hva vet man om verden?

”Hva skal det bli for et åndsliv,
som ikke kjenner til den siste,
ytterste dråpe av virkeligheten, av
denne verden som er helt uten
medlidenhet? Hva vet man om
verden, før man selv har
gjennomlevd den ytterste
menneskelige fornedrelse?”

Jens Bjørneboe
DEN NYE KALDE
KRIGEN:
"The New Cold
War: Putin's Russia and
the Threat to the West"
er en bok som kom ut i
2008, og som er skrevet
av Edward Lucas,
mangårig korrespondent
i Øst-Europa for det
britiske tidsskriftet "The
Economist".

Boken er oversatt til
femten språk.
Edward
Lucas har en egen blogg
her, viss du ønsker et
mer realistisk bilde av
virkeligheten som omgir
deg enn det som norske
medier gir.
Arven fra Jalta

"De beste vennskapene er dem som er grunnlagt
på misforståelser"

Dette sa Josef Stalin i en skåltale under en middag på
Jalta-konferansen i februar 1945. Hvor de viktige spørsmålene
mellom de seirende stormaktene ved krigsslutt ble avtalt. Her
lurte Josef Stalin trill rundt sine krigsallierte, president
Franklin D. Roosevelt i USA og statsminister Winston Churchill
i Storbritannia. Med vidtrekkende følger for verden helt fram til
i dag. Ikke minst for Polen. Som USA og Storbritannia ble
narret til å svike.

Den sovjerussiske diktatoren benyttet på denne konferansen
helt systematisk de kommunistiske bedragteknikkene som jeg
har identifisert i detalj. Med stor suksess.

Data er alltid avhengig av teori. Når du kan denne
kommunistiske teorien, slik jeg nå kan, er det fascinerende å
se hvordan politiske aktører høyt og lavt ved hjelp av disse
smarte teknikkene, er blitt transformert til skuespillere i et
drama hvor utfallet er bestemt på forhånd. Historie blir
transformert til uvirkelig gangsterfilm.  Hvor det meste er
grunnlagt på bevisst skapte misforståelser. Som følge av
iscenesettelse og effektiv manipulasjon etter en fast oppskrift.

Dagens ledelse i Moskva benytter den samme fremgangsmåten
som Josef Stalin for sytti år siden. Den er ennå like effektiv. Så
det er ikke uten grunn at Vladmir Lenin ennå ligger hvor han
ligger i Kreml. Han speilvendte verden.
________________________________

220410
SAMME TEKNIKKEN:

Vladimir Iljitsj Uljanov eller
bedre kjent under
dekknavnet Lenin, har
fødselsdag i dag 22. april
2010. Noe som også jeg
tilfeldigvis har.

Det er 140 år siden Lenin ble
født. Vladmir Lenin ledet det
kommunistiske statskuppet i
Russland i 1917. Han døde
av hjerneblødning i 1924.
Med den følge at Josef Stalin
overtok makten.

Etter Lenins død ble liket
preservert, og lagt for
utstilling i et mausoleum på
Den røde plass i Moskva.
Der ligger det ennå. Selv om
sovjetkommunismen
kollapset i 1991.

Vladmir Lenin og Josef Stalin
utviklet spillet i negativ sektor
til et meget effektivt middel til
manipulasjon. Det er dette
spillet som jeg har identifisert
og påvist følgene av både
hjemme og ute.

Noen forskjell på
fremgangsmåten til Moskva
fra Lenin og Stalins tid til i
dag med Vladmir Putin og
Dimitrij Medvedev ved
makten, er det ikke. Spillet er
bare blitt enda mer avansert
og sofistikert. Strukturen er
likevel den samme. Det er
hele tiden bedrag med tvang
til følge som er essensen.
Pluss kamuflerte drap,
selvsagt. Som alltid.
_______________

220410
"Når statsidealismen blir et problem"

Kronikk i Bergens Tidende, av Asle Toje, 16. april 2010. Asle Tojes
blogg finner du her.

"Vår tids Nygaardsvold?"

Kronikk i Morgenbladet, av Geir Løndal, 24. april 2010.

"Ingen akutte konflikttemaer mellom Russland og Norge"

Kommentar av Gro Holm, journalist i NRK og tidligere korrespondent i
Moskva, publisert på NRK 24. april 2010

"Uslitelig forhold i mer enn 1000 år"

Kommentar av Hans-Wilhem Steinfeld, tidligere og kommende
korrespondent for NRK i Moskva, publisert 24. april 2010.

Den norske realitetsbristen

Både Steinfeld og Holm er tidligere kolleger av meg fra
Dagsnytt og utenriksavdelingen i NRK. Jeg har redigert
virkeligheten deres mang en gang på desken. De to
andre forfatterne kjenner jeg ikke.

Den virkelighetsbeskrivelsen som NRKs to fremste
eksperter på Russland gir foran president Medvedevs
besøk, skal du lese på nytt om noen måneder. Så vil du
ut fra hendelsene i mellomtiden ha en temmelig klar
oppfatning av hvor farlig Oslo-elitens uvitenhet, naivitet
og feilinformasjon har vært, er og kommer til å bli for
Norge.

Politiske journalister i Norge forstår heller ikke de
uvanlig store bevegelsene blant velgerne som
meningsmålingene viser det siste halvåret. Jeg gjør.

Nordmenn har håp om å få til en avtale om gråsonen i
Barentshavet. Den store russiske delegasjonen og all
pomp og prakt ved statsbesøket kan like godt maskere at
Norge er i ferd med å miste et stort havområde i nord. Et
veldig stort stykke Norge. Noe vi i så fall kan gjøre fint lite
med. At Norge er et NATO-land legger ikke Vladimir Putin
særlig vekt på. Han gjorde det i hvert fall ikke i Polen
nylig. Her kjøres offensive
kontraetterretningsoperasjoner. Etter programmet.

Hva som skjedde i Georgia i 2008 synes presse og
myndigheter i Norge å ha fortrengt foran dette
statsbesøket. Det er neppe særlig klokt, det heller.

_____________________________

24 og 26. april 2010
ENDELIG GJENNOMBRUDD:
"Dette betyr et
gjennombrudd i forholdet
mellom Norge og Russland",
sier Arne Treholt til
Dagbladet 27. april 2010.

Jens Stoltenberg går i Arne
Treholts fotspor i sitt stadig
varmere vennskap med
Moskva, han har samme
bakgrunn fra AUF og skal nå
redde seg selv og sine
forgjengere fra alvorlige
følger av medvirkning til det
russiske spillet i negativ
sektor i alle år her til lands
etter krigen. Et kommende
landssvikoppgjør blir nå
vanskeligere å gjennomføre.
Dette siste opplegget kan
derfor også ses på som et av
Moskvas smarte tiltak for å
redde den sosialistiske
fronten sin i Oslo.

Pisk og gulrot brukes
samtidig.

Moskva har ennå ikke
ratifisert en tjue år gammel
havrettsavtale med USA, og
enhver avtalt gassleveranse
til Europa er betinget av
"forståelse med Russland" til
enhver tid.

De norske politikerne som
har litt vett og innsikt har
også oppdaget det skjulte
russiske budskapet som den
smilende Medvedev hadde
med seg fra Katyn og Polen.
Hvor Putin gjorde det klart at
han er rede til å fjerne
enhver. Helt til Moskva bare
sitter igjen med Kristin
Halvorsen og SV, om så er.
Så både storting og regjering
er redde.

Så da gis store nasjonale
innrømmelser. For å berge
seg selv. Slik som nå i
Barentshavet.

Norge er i dag blitt langt
mindre. Enn det kunne ha
vært. Det er også blitt mindre
trygt. Som følge av at en truet
og blottstilt Oslo-elite søker
beskyttelse hos Moskva. Og
betaler beskyttelsespenger på
denne måten. Spørsmålet er
om resten av landet er innstilt
på at Norge skal fortsette som
Russlands nasjon i NATO.

Jeg kjenner KGB-teknikkene
som følge av å ha blitt utsatt for
dem. Det endelige utfallet av
denne "intensjonsavtalen", blir
sektorlinjen til Russland. Vær
du sikker. Norge er i ferd med å
tape et havområde som
tilsvarer halve fastlandet. Det
er bare et spørsmål om tid før vi
har tapt alt sammen. Til
tverrpolitisk jubel i Oslo i dag.

______

270410
Den danske statsministeren vil ha et
oppgjør med kommunismen. (Berlingske
Tidende 27. april 2010)

"Nye dokumenter forteller om virksomheten
til nylig avslørt storspion for Moskva i NATO"

(Der Spiegel 30. april 2010)
Forståelsen med Moskva

Samarbeidet mellom den
politiske eliten i Oslo og Moskva
har dype og hemmelige
sosialistiske røtter. Det er blitt
styrket siste tjue årene som
følge av bedragoperasjonen
som snudde utfallet av den
kalde krigen på hodet her i
landet etter Berlin-murens fall.
Moskva lar de norske
politikerne ta seg av
menneskerettigheter og høye
idealer. Til gjengjeld
gjennomfører Moskva
bedragoperasjoner og de skitne
tiltak som skal til for å holde
denne tverrpolitiske norske
nomenklatura ved den
tilsynelatende makten til
enhver tid. Det er slik
samvirket er gått seg til. Uten at
eliten på overflaten har forstått
spillet.

En av dem som har stått sentral i
russiske bedragoperasjoner her i
landet, blant andre mot meg som
sjefredaktør, er Thorbjørn
Jagland. Som er
generalsekretær i Europarådet.
Jagland
hyller selvsagt
ytringsfriheten i anledning av at
den internasjonale
pressefrihetsdagen skal feires
kommende mandag.

"Den mest dyrbare skatt en
stat kan eie, er livet til den
enkelte borger", sa Josef
Stalin. I et nøtteskall forteller
dette utsagnet alt om hele
kulturen.

Som kan være
svært så giftig
også. Noe ikke bare jeg har
opplevd.
_______

290410
UKJENT TERRENG: Utad kan det se ut
som forholdet mellom USA, Europa og
Russland er bedre etter at president
Barack Obama tok over som president.
Sannheten er i virkeligheten den stikk
motsatte.

De store offensive
kontraetterretningsoperasjonene som Moskva
kjører for tiden, er i virkeligheten en maskert
form for krigføring mot Vesten. Som NATO må
forholde seg til. Russland maskerer
sabotasjeaksjoner i Vesten som ulykker.
Maskerte drap og sabotasjer er på samme
måte som spionasje vanskelig å bevise. Enten
dette skjer på Sjursøya, ved Katyn og
Smolensk eller i
Mexicogulfen.

Det er skjedd mye siden massedrapet på
den polske eliten 10. april.
NATO har
holdt en rekke meget store øvelser, blant
annet med store flystyrker over Europa,
"Brilliant Ardent 2010".  Det er også holdt
en stor
flåteøvelse med samme type
oppdrag:
"Brilliant Mariner" i Østersjøen
og Nordsjøen. Begge navn på øvelsene
har jeg et spesielt forhold til. Sverige har
deltatt, slik landet gjorde under øvelsen
"Cold Response 2010" i Nord-Norge i
vinter. Hvor øvelsene for første gang også
foregikk i Sverige.

Stengingen av flyrommet over Europa i
mange dager,
er ikke alle overbevist om
var en følge av vulkanutbruddet på
Island. Det er mange
bedragoperasjoner
for tiden.

Mediene fikk ikke med seg at sjefen for
USAs Europakommando deltok på NATOs
utenriksministermøte i Tallinn nylig. Det
er slett ikke vanlig.

Europa og Nord-Amerika forbereder seg
på å forsvare seg mot et aggressivt
Russland. Som maskerer operasjonene
ved samtidig å sende president Medvedev
på smilende turer til det nære utland. Det
benyttes kontradiksjoner. I kjent sovjetisk
stil. Noe som narrer deg til å oppfatte
virkeligheten feil.

Putin vil ha revansj for sammenbruddet
av Sovjetunionen, krigen i Georgia i 2008
var bare en geopolitisk prøveklut, og
Russland vil ikke uten videre gi opp den
skjulte kontrollen som landet har hatt
hele tiden over stater i Vest-Europa som
følge av KGB-operasjoner. Som jeg
identifiserte modus operandi til for fem år
siden. Med kommende kompromittering til
følge nå.

Det er neppe tilfeldig at Nord-Korea
senket et krigsskip fra Sør-Korea i et
snikangrep nylig. Josef Stalin benyttet
nettopp Nord-Korea mot USA. Da han
satte i gang
Korea-krigen i 1950. Mye av
den samme strategiske tankegangen går
igjen i dagens Moskva.

President Barack Obama står midt opp i
sin største prøve som president i USA.
Nordmenn bør få øynene opp for
virkeligheten. Det er en god begynnelse.
Alltid.

Med en slik nabo.
________________

30. april 2010
En annen form for krig
Herman Simm i Forsvarsdepartementet i
Estland ble arrestert i 2008 og dømt til 12
års fengsel for spionasje til fordel for
Russland. I en ny NATO-rapport på 141
sider heter det at Simm er den mest
ødeleggende spionen i alliansens
historie, skriver Der Spiegel. Så langt,
kan jeg legge til.
"Katya - et av Putins
sterkeste våpen"

Dagbladet 020510

Mer om
"Katyagate" i
Aftenposten 070510
Et lite innblikk på forhånd i
hva Arbeiderpartiet, SV og
norsk presse skjuler, får du
her fra "Der Spiegel" også.
TOPPEN AV ISBERGET: Den kjente
svenske journalisten og forfatteren
Jan Guillou ble i fjor høst avslørt
som
betalt agent for KGB.  

Avsløringen vakte stor oppsikt i
Sverige, men ble tonet ned i norske
medier. Noen av dem omtalte knapt
skandalen.

Tilfellet Guillou viser bare hvor
dyktig KGB var og er til å infiltrere
samfunnet på alle plan. Både
øst-tyske Stasi og den russiske
søsterorganisasjonen festet et godt
grep om den skandinaviske pressen.
Noe jeg personlig har erfart bedre
enn de fleste.

Russland har ennå så sterk direkte
og indirekte kontroll over de mest
sentrale norske medier at du kan
rett og slett ikke stole på dem
overhodet. I sensitive forhold.
Særlig ikke med hensyn til forsvars-
og sikkerhetspolitikk.

Verken president Barack Obama
eller statsminister Vladmir Putin
kjenner navnet på en eneste norsk
medieinstitusjon. Dét kan du være
temmelig sikker på. Derimot kjenner
de nok navnet mitt. Som følge av
blant annet kvaliteten på det faglige
håndverket som jeg nå har utført i
mange år. Både som vestlig
journalist og forsvarspolitiker.
Såpass gode og dårlige
tilbakemeldinger på arbeidet mitt får
jeg. At jeg vet hvor jeg befinner meg
i forhold til viktige aktører.

Grunnen til at jeg har gode
kontakter, er at jeg blir sett på som
en god kontakt selv. Ganske enkelt.
Våre allierte, ikke minst USA, og en
stadig større del av det norske folk,
er på denne hjemmesiden blitt
forklart hvordan ting henger
sammen her i Norge. I virkeligheten.

Pluss i resten av Vest-Europa.

Jeg legger ikke skjul på at jeg ser
verden fra vest. Jeg skrev endatil en
bok med denne tittelen for fjorten år
siden. Da alle kolleger østenfor
vannskillet var opptatt av å
medvirke til å snu virkeligheten på
hodet her hjemme i forhold til det
som var tilfelle ellers i verden.
Realiteter er for øvrig ikke
gjenstand for diskusjon. I en
rasjonell verden. Aldri.
_______________

020510
Et imperiums fall

"Putin og KGB vet at nedsmeltingen
av
atomreaktoren i Tsjernobyl i
1986, var siste spikeren i kisten til
en vaklende sovjetisk økonomi og
oppløsning av et imperium til følge
noen år senere. Ifølge den siste
sovjetiske lederen,  
Michael
Gorbatsjov, var utgiftene til
redningsoperasjonen så store at
Sovjetunionen ikke maktet løftet,
men brakk nakken på katastrofen.

Sovjetunionens kollaps har den
nåværende russiske
statsministeren, Vladmir Putin,
omtalt som en "geopolitisk
katastrofe". De fleste som kjente til
dette systemet har en motsatt
oppfatning.

Å fremkalle en miljøpolitisk og
økonomisk katastrofe med liknende
følger for USA som Sovjetunionen
erfarte med Tsjernobyl, er derfor et
naturlig strategisk trekk med en slik
tankegang som i dag hersker i
Moskva.
Følgene av katastrofen i
Mexicogulfen kan i verste fall bli
mer alvorlig enn hva USA kan makte
som imperium. Særlig midt i en
finanskrise og med en
sikkerhetspolitisk utfordring av
betraktelige dimensjoner fra før i
Europa.
_____________

020510
ET KORREKTIV: Nyttig
informasjon om
kommunismen og
sosialismens forbrytelser
finner du for eksempel

dette nettstedet. Slik
informasjon er fraværende
i norske medier. Naturlig
nok. Ettersom vi her i
landet ble narret til å snu
følgene av den kalde
krigens utfall på hodet. Ved
hjelp av Stasi og
KGB-metoder. Med de
følger som også dette
hadde innad i den norske
pressen.

Viss noen av toppene i
samfunnslivet skryter på
seg uhorvelig mange damer
uten at du helt ser
sammenhengen mellom
dette kvinnetekket og deres
naturlige egenskaper, skal
du være på vakt. Du kan
forholde deg til et årsaks- og
virkningsforhold som er
falskt. De østlige
etterretningsvesene var
nemlig flinke til å forsyne
gode kontakter med flotte
jenter. I så måte står vestlig
etterretning noe tilbake,
spør du meg.
_______
Når verden ennå snus på hodet

Jeg har påvist kjernen i den
kommunistiske teknikken med å snu
ethvert forhold på hodet og narre
omgivelsene til å handle og beslutte på
dette falske grunnlaget. At denne
KGB-teknikken benyttes systematisk hos
Moskva den dag i dag, viser blant annet det
lange forspillet fra 1990-tallet og fram til
krigen mot Georgia i 2008.

Når du kjenner metodene, kan du også her
identifisere den skjulte årsaken som
skaper virkningen. På denne måten. At en
stormakt som Russland fører
utenrikspolitikk på grunnlag av rene
strategiske bedragoperasjoner, har tatt
Vesten på sengen gang etter gang.

Fremgangsmåten skaper villfarelse. Denne
villfarelsen blir befestet og utnyttet. Slik
kan også en overgriper bli snudd til et
offer, og offeret til en overgriper, i det
bildet som blir skapt utad. Vestlige
politikere og nasjoner ble til slutt narret til
å medvirke til overgrepet mot Georgia.
Gjennom aktive handlinger og unnlatelser.
Norge ikke minst.

Det var nettopp denne kommunistiske
teknikken som skapte en slik illusjon i mitt
eget personlige tilfelle også. Da jeg ble
overfalt. Mennesker ble narret til å
medvirke til en forbrytelse. Metoden er den
samme på både mikro og makronivå.

En sentral utenrikspolitiker hos president
Bill Clinton var Ronald D. Asmus. Han har i
år gitt ut en viktig bok som heter "En liten
krig som rystet verden - Georgia, Russland
og Vestens fremtid". Her skriver Asmus
blant annet:

"Moscow's terminology and rhetorical line
of defence were almost a mirror image of
the West's rationale on Kosovo a decade
earlier. Russia justified it's invasion of
Georgia as a "peacekeeping" operation to
end the Tbilisi government's "genocide"
and "ethnic cleansing" of South Ossetia.
Moscow suggested that Saakashvili was a
modern-day Milosevic and that, prior to
their rescue by the Russian arm, the South
Ossetians had been suffering under
Tbilisi's thumb just as the Kosovar
Albanians had suffered under Belgrade.

This analogy turned reality, and history,
upside down.

(Min utheving)

It was all part of a strategy that had been in
the works for some time. It was payback
time for grievance that Russia had borne
against the West for nearly a decade."

(Sitat slutt)

Noen som tror at Moskva anvender andre
metoder og
anslag overfor Norge med
hensyn til grenseforhandlingene i
Barentshavet? De vil i så fall miste både
tro og håp. Ettersom tiden går. Det kan ta
få år, det kan ta mange år, men
sektorlinjen til Moskva kommer til å bli den
russiske grensen til slutt. Viss ikke den går
sør i Nordsjøen en gang i fremtiden. Norge
er som et Kuwait på grensen til Irak i en
maktpolitisk sammenheng. Med den
forskjell at Irak ikke kontrollerte Kuwaits
energisektor og pengebinge i det skjulte
før
invasjonen i 1990.

Det er
Josef Stalin og Saddam Husseins
teknikker som blir brukt. De samme gamle.
I år 2010 også. Vladmir Putin tenker
omtrent på samme måte. Putin er ikke
styremedlem i Oslo-senteret for fred og
menneskerettigheter. Han er bare sponsor.
Indirekte. Med helt andre hensikter. Med en
helt
annen bakgrunn.

Georgia hadde for øvrig nesten alle
stridsdyktige soldater i utlandet. Da krigen
brøt ut i 2008. Jeg bare nevner det.
_____________


060510
“The wolves and the sheep"

Once upon a time, the wolves sent
an embassy to the sheep,
desiring that there might be
peace between them for the
time to come. “Why,” said
they, “should we be for ever
waging this deadly strife?
Those wicked dogs are the
cause of all; they are
incessantly barking at us,
and provoking us. Send
them away, and there will be
no longer any obstacle to
our eternal friendship and
peace.” The silly sheep
listened, the dogs were
dismissed, and the flock,
thus deprived of their best
protectors, became an easy
prey to their treacherous
enemy.”

Fables,
Aesop (Æsops fabler),
Sixth century B.C.
SPLITT OG HERSK: Statsminister Putin
nekter Storbritannias prins Charles og
USAs visepresident Joe Biden å komme til
Moskva for å markere seieren over
Nazi-Tyskland:
(The Guardian 080510)
THE EVIL GAINS ITS STRENGTH: "The
lessons of World War II call us to solidarity.
The world remains fragile. And we should
remember that wars do not start in a flash.
The evil gains its strength if we shrink back
or try to ignore it."

President Dmitrij Medvedev
på den
Røde Plass 090510
NARRET: De to flyverne på
presidentflyet var blant Polens
beste, men ble narret til å komme
inn for lavt ved hjelp av falske
innflyvingssignaler fra russerne,
mener også vestlig etterretning.

At flystyrten ved Katyn var et
masseattentat på den polske eliten som
følge av en russisk bedragoperasjon, er
ingen vestlige sikkerhetsmyndigheter i
tvil om. En annen video som jeg er gjort
oppmerksom på,
er denne rapporten
YouTube.

Bedøm innholdet selv. Den gir i
hvert fall interessante
innfallsvinkler og innblikk i hvordan
polakker flest så på hendelsen uken
etter. Mysteriet for dem er bare
hvordan KGB gjorde det, ikke at det
ble gjort. Jeg vil tro at
fremgangsmåten som jeg har
identifisert hos KGB som følge av
fjorten års ettersforskning, kan
hjelpe godt til å finne fram til
sannheten. Også i dette tilfellet.

En rekke statsledere og
statsministre avlyste i siste øyeblikk
å delta i begravelsen til den polske
presidenten. Det gjaldt president
Barack Obama, forbundskansler
Angela Merkel, statsminister Gordon
Brown, vår egen Kong Harald med
mange flere. Askeskyen over Europa
var angivelig grunnen.

Den virkelige grunnen var at de
hadde forstått det store russiske
spillet i det negative rom. Så de
holdt seg borte. Fordi de ikke ville
medvirke til en forbrytelse. Til å
maskere den. Slik følgen ville ha
vært, og som jeg så grundig har
påvist at følgen alltid er blant
mennesker i omgivelsene til offeret.
Når denne kommunistiske og
nazistiske fremgangsmåten blir
benyttet i politikken.

De vestlige lederne ville ikke bli
benyttet som russisk maskirovka av
et massedrap. Så president Dimitrij
Medvedev var temmelig alene. I dette
maskeradeballet av en
presidentbegravelse. I Polen.

(11 og 120510)

_______
NARRET: De to flyverne
på presidentflyet var
blant Polens beste, men
ble narret til å komme
inn for lavt ved hjelp av
falske innflyvingssignaler
fra russerne, mener vestlig
etterretning. På YouTube
er det nå lagt ut et
amatøropptak som hevder
at
overlevende ble skutt på
bakken.

(110510)
OVERLEVENDE SKUTT? Skudd ble
hørt på stedet hvor flyet med den
polske eliten styrtet ved Smolensk.
Se her amatøropptak som er lagt ut
på YouTube. Fotografen skal ha blitt
knivstukket og drept på et sykehus i
Smolensk fem dager senere.

Min bedømmelse er at opptaket kan
være sant og lagt ut på nettet av
vestlig etterretning for å vise
Russland at Vesten vet hva som er
hendt. I virkeligheten. Bak all
maskirovkaen. Måten som jeg ble
gjort oppmerksom på dette
amatøropptaket underbygger at så
er tilfelle.
(090510)
En leksjon i hva
undergraving virkelig
er,
kan du se her. Fra
en gammel
pressemann og
KGB-mann som
hoppet av til USA.
"JFK" - "Ce livre pour vous de vos amis"
EN ANNEN VELLYKKET BEDRAGOPERASJON:

Jeg var åtte år i 1963. Ennå husker jeg
bestemoren min. Som begynte å gråte. Da
hun hørte i radioen at USAs president John F.
Kennedy var blitt snikmyrdet.
Skutt i Dallas i
Texas. Jeg kan ennå huske tristheten
sammen med besta i Botnane her i Sunnfjord.
Det gjorde et
sterkt inntrykk på en liten gutt.

I 2008 var jeg blitt 53 år, en voksen og herdet
mann som følge av å ha gjennomgått
ekstreme prøvelser i mange år. Jeg tilbrakte
mesteparten av mai dette året på et godt
hotell i Tunisia. Med en bunke bøker på en
solseng. Som vanlig var det mange
sikkerhetsfolk rundt meg.

En av dem viste seg å være kvinnen i baren
ved bassenget. Hovda het hun, og ettersom
jeg en gang var god i fransk, bød hun på en
anledning til å friske opp ferdighetene.

En dag varslet hun meg om at jeg skulle få en
gave. Den fikk jeg neste dag. Det var en bok
på fransk: "JFK" av
statsadvokat Jim
Garrison fra 1988. Originaltittelen på
amerikansk er
"On the trail of the assassins.
My investigation and prosecution of the
murder of president Kennedy".

Neste dag skulle hun be meg på en "typisk
tunisisk restaurant", som hun sa. Det viste
seg å være en McDonald's.

I boken om Kennedy som jeg fikk, og som jeg
ennå har stående i bokhyllen her i Førde,
skrev den tunisiske sikkerhetspoliti- eller
etterretningskvinnen følgende:

"Le 24-05-08, Nor - Ce livre pour vous de vos
amis, Hovda, Tunisie".

"Nor" var et nick som jeg bare hadde brukt i
helt spesielle sammenhenger på internett. Så
jeg visste nå bare av den grunn hvem jeg
snakket med. I virkeligheten. Hovda skulle
ellers bare kjenne meg under mitt virkelige
navn - Norulv.

"Vos amis?" spurte jeg med et smil, "er dere
flere?"

Så lo den arabiske kvinnen og rettet det til
"Votre amie". Jeg fikk senere i Tunisia en
annen symbolsk gave. Som markerte USAs
honnør til meg. Noe jeg satte stor pris på.

Jeg forstod straks budskapet. Fra da av visste
jeg at amerikanske myndigheter hadde klart å
løse drapet på president John F. Kennedy.
Som følge av at jeg hadde identifisert den
klassiske og mest hemmelige kommunistiske
fremgangsmåten ved slike
bedragoperasjoner. Jeg hadde identifisert
KGBs modus operandi. Det mest magiske. Med
de omfattende følger som denne avsløringen
skulle få.


Data er alltid teoriavhengig. Alltid.

To år etter er jeg blitt gjort oppmerksom på en
video på YouTube. Som nettopp omhandler et
av verdens mest omtalte drap. Nemlig
skuddene i Dallas
22. november 1963.
Du kan se denne
filmbiten her.

____________

120510
Flere fluer i ett smekk

Moskva klarte ikke bare å drepe de
fremste politiske og militære lederne
i Polen i den spektakulære
sabotasje- og bedragoperasjonen
ved Smolensk.
Som nå kalles
Katyn-2 i Polen. Russland klarte
også å skaffe seg hemmelige
NATO-koder og en hel haug av
andre vestlige hemmeligheter som
følge av operasjonen. Dette går fram
av
en artikkel i The Washington
Times. Av den går det fram at
russiske myndigheter legger
hindringer i veien for polske
etterforskere, blant annet blir det
nektet å gi fra seg de svarte
boksene.

Det norske folk bør før jo heller bli
klar over at operasjonen mot det
polske presidentflyet er en
krigshandling fra Russland. Som
trolig allerede har utløst
forpliktelsen "en for alle, alle for en"
i NATO. Derfor er det nå stille før
stormen.

________

140510
EN LESER av denne
hjemmesiden fra Nord-Norge, har
sendt meg et brev. Stadig flere
innser nå det uhyggelige faktum at
Norge i alle år etter krigen bare har
vært en sovjetisk og russisk
etterretningsoperasjon mot
Amerika, og at det ordinære
Forsvaret og alle politiske partier
bare har tjent som maskerada for
denne bedragoperasjonen. Han
skriver:

"Det er svært godt forklart hva som
er sannheten her i Norge på dine
sider. Som jeg har nevnt før var
det bare tilfeldig at jeg i fjor
sommer fant dine sider.

Spesielt synes jeg forklaringen
hvordan Stalin tenkte med
forklaringen animal farmer.Jeg er
også oppvokst på gård (sauer) og
som du skjønner ,da er en med på
å drifte gården. Da skjønner en
veldig godt dette du forklarer.
        
Det er nesten slik at pengene som
vi har brukt på Forsvaret i alle
disse årene etter 2. verdenskrig,
kunne like godt vært gitt til
Frelsesarmeen. Det hele virker
meningsløst når det er slik det
henger sammen. Vet ikke hva han
tenkte på Kapteinen som
var alle år i stridsvogntroppen før
han sluttet. Han sa nemlig:
   
"Nei gutter,det er bare tull dette vi
driver på med."

Han ville ikke utdype dette,men vi
andre har grublet endel på dette
som han sa den gang, og det er
ikke så mange årene siden."
____________

190510
"Pengene vi har brukt på
Forsvaret etter krigen, kunne
like godt vært gitt til
Frelsesarmeen"
"Sex og spionasje tar aldri slutt"
Av Johan Otto Johansen ("ABC Nyheter" 31. juli 2010)
Virkelighetens
Catch-22
Noen mennesker har levd liv
som er for fantastiske til å være
usanne. Jeg er et slikt
menneske.

Catch-22 er en roman. Livet mitt
er virkelig. Like fullt er det blitt
formet av de samme iboende
ulogiske regler som skapte
denne berømte boken om krig
og byråkrati.

Catch-22 betyr en situasjon
hvor du ikke kan vinne som
følge av kontradiktoriske krav
og byråkratiets papirmølle og
sprø reguleringer.

Yossarian var dypt grepet av
paragraf 22s innlysende klarhet
og plystret imponert.

«Det er sannelig litt av en
paragraf, denne paragraf 22,»
bemerket han.

«Det er
den beste paragraf som
finnes,» samtykket doktor
Daneeka.

Jeg ble fanget i Catch-22. I en
kontradiktorisk og sprø
virkelighet. Hvorfor? Fordi jeg
ble utsatt for nazistenes og
kommunistenes gamle spill i det
negative rom, eller i negativ
sektor - som det også kalles.

Livet mitt ble snudd på hodet
som følge av dette spillet. Alt
som før hadde vært entydig, ble
tvetydig. Jeg var fanget i et
villnis av kontradiksjoner.
I et buskas av motsigelser.  I
uendelig mange Catch-22.  I  
uendelig mange uløsbare
logiske dilemmaer.Til og med
rettsstillingen min som
menneske ble en slik bisarr
situasjon. Til enhver tid.


Det som jeg i løpet av de siste
fjorten årene har etterforsket,
identifisert og fortalt om her,
har betydning langt utover meg
selv. Det har betydning langt
utover Norge også. Det har
avgjørende betydning for å
forstå forholdet mellom øst og
vest, mellom den totalitære
verden og den frie. Noe som for
lengst er oppfattet. Hvor det
burde bli.

Det sier seg selv at livet mitt
aldri kan bli det samme etter en
slik oppdagelse. Jeg vet hva jeg
har utrettet. Så får andre
bedømme og si hva de vil.

Det er et mål å redigere denne
hjemmesiden bedre, men det får
jeg komme tilbake til. I det siste
har jeg benyttet Facebook til å
åpne øynene for stadig flere
venner.

Når alle fire statsmakter i ditt
eget hjemland er inhabile og
kompromitterte i større eller
mindre grad, er det godt å ha en
ny femte statsmakt å støtte seg
til. Nemlig Internett.

"Saken mot Clevinger var åpen
og lukket. Det eneste som
manglet var noe å tiltale ham
for."

Jo, slik og mye mer er Catch-22.
Jeg vet det. For jeg har vært
fanget i narrespillet i det
negative rom. I den maskerte
krigens galskap.

Norulv Øvrebotten

4. september 2010