Tilbake til førstesida
Tre sentrale kinsesiske
læresetningar: Drep med lånt
kniv, slå graset for å skremme
slangen ut, lokk fienden opp på
taket og fjern stigen"