Torp: Jeg var ikke lydig nok

Da Oscar Torp hadde gått av som statsminister i
1955, fikk han en dag besøk på sitt kontor i
Stortinget av en partifelle, Torp var nå blitt
stortingspresident, Einar Gerhardsen igjen
statsminister.

Partifellen ville gjerne vite; hvorfor måtte du egentlig
gå av som stastminister, Oscar? Da så Oscar Torp ut
av vinduet en stund, snudde seg rolig og sa med sin
dype stemme: ”Jeg var ikke lydig nok!”  Han sa det
med et litt trist smil, og ingen av de to som satt der på
kontoret, var i tvil om hvem Torp ikke hadde vært
lydig nok mot. Det var Einar Gerhardsen den avgåtte
statsministeren talte om.
Da forsvarsminister Oscar Torp kom tilbake til Norge i
1945, var som vi har sett, Einar Gerhardsen blitt
formann i Arbeiderpartiet. Men det var Torp som
formelt sett fremdeles var det. Om dette forholdet sa
Torp ingenting. Han trakk seg bare tilbake og fant
seg i uunngåelige politiske realiteter.

I 1948 gikk Torp av som sjef for
forsyningsdepartementet. Han hadde sittet i
stillingen siden Gerhardsen dannet sin annen
regjering i november 1945.
Gerhardsen skriver i sine memoarer at Oscar Torp ”
av helsemessige grunner (måtte) få avløsning (som
forsyningsminister) 10. januar 1948”.
Det er riktig at Torp ikke var i sin beste form. Han
hadde vært statsråd i 13 år. Og tiden i London
hadde vært arbeidstyngende og vanskelig.
Gerhardsen forteller at det første han la merke til
da han så Torp igjen etter fem år, var at han var
blitt tynnere og hade forandret se merkbart, Jo, det
hadde tatt på å leve i eksil.

Men hva ”det helsemessige” mer konkret bestod i
nå i 1948, er uklart. Heller ikke kan Torps familie
fotelle noe om nærmere om dette. Kanskje han
bare var utslitt?

Den egentlige bakgrunnen for at Torp gikk av som
statsråd og ble fylkesmann i Vestfold, hadde
imidlertid sammenheng også med andre faktorer:
Det var Einar Gerhardsen som hadde forlangt at
Torp skulle gå ut av regjeringen.Utdrag fra boken ”Einar Gerhardsen og hans menn”
(J.W.Cappelens forlag 1981), side 136 og 137(Mine uthevinger)