Trykket stemning i sentralstyret

Det norske Arbeiderparti har så visst ikke vært noen
søndagsskole, sier Haakon Lie, og Einar Gerhardsen ”kan
bekrefte det”, sier han i boka ”Mennesker og politikk”.

Det hersket heller ikke ingen søndagsskolestemning på
det sentralstyremøtet i desember 1951 da Einar
Gerhardsen, nå formann i partiet, foreslo at Jens Chr.
Hauge skulle få en midlertidig stilling som
informasjonssekretær på partikontoret.
Medlemmene hevet ikke blikket i forbløffelse. De så stivt
ned i bordplata og tenkte sitt. Det hersket en trykket og
dyster stemning i den indre kjernen av Det norske
Arbeiderparti.Utdrag fra boka ”Einar Gerhardsen og hans menn” av Per
Øyvind Heradstveit (J.W. Cappelens Forlag 1981) s. 131.